Společnost THIMM pokračuje v rozšiřování svých závodů v polském městě Tychy a investuje 10 milionů eur: instalace inovativního stroje na další zpracování a rozšíření prostor výstavbou haly představují významný pokrok ve výrobní kapacitě závodu.


S celkovým objemem investic ve výši 10 milionů eur byl závod v roce 2023 výrazně rozšířen. „Tímto
investičním programem sledujeme cíl rozšířit výrobní kapacity v rámci celé skupiny. Zaměřujeme se
přitom jednoznačně na požadavky našich zákazníků – chceme růst společně s nimi, a to i na
východoevropském trhu,“ vysvětluje generální ředitel Kornelius Thimm. Důležitým krokem v tomto
směru je také rozšíření polského závodu v Tychách. Zavedení nové výrobní linky 16/28 HBL od
společnosti Göpfert nejen zvyšuje kapacitu zpracování v závodě, ale také zlepšuje efektivitu, kvalitu a
bezpečnost práce.

Zvýšení kapacity se zaměřením na digitální tisk

Nová linka produkuje přibližně 10 000 archů za hodinu. Tím se každoročně zvýší
kapacita závodu v Tychách ze 130 na 165 milionů metrů čtverečních vlnité lepenky.
Zařízení, které zvládne i velké formáty o šířce až 2,80 m, je vhodné zejména pro zpracování
předtištěných archů vlnité lepenky. Kornelius Thimm zdůrazňuje: „Zařízení podporuje ve společnosti
THIMM zaměření na digitální tisk tím, že umožňuje efektivní zpracování digitálního předtisku a
zároveň splňuje požadavky na kvalitu, které naši zákazníci mají, pokud jde o přesnost vysekávání.“ O
nejvyšší kvalitu výrobků se stará registrační jednotka s kamerovým systémem kontroly předtisku, ten
zajišťuje dokonalé zarovnání a polohu každého jednotlivého archu a rozpozná vadné archy, které
okamžitě vyřadí. Díky dvěma integrovaným barvicím jednotkám je možný jednobarevný a
dvoubarevný tisk na obaly.

Efektivnější zpracování a kratší dodací lhůty
Nová linka byla v závodě instalována paralelně se stávající výrobní linkou jako efektivní zrcadlová
koncepce. „Strany pro obsluhu jsou u obou výrobních linek umístěny přímo proti sobě, takže týmy,
které na strojích pracují, spolu mohou snadno komunikovat,“ vysvětluje výhody této koncepce
Kornelius Thimm. Pokročilá technologie nové linky umožňuje efektivní přednastavení tiskových
jednotek a vysekávacích forem během probíhající výroby. „To výrazně zkracuje dobu přípravy při
změně objednávky, což pro naše zákazníky znamená efektivnější zpracování a kratší dodací lhůty,“
pokračuje Kornelius Thimm. Zařízení přitom nabízí výrazné zvýšení komfortu a větší bezpečnost
obsluhy, protože výměnu nástrojů lze provádět ze země.
Před uvedením nové výrobní linky do provozu v létě 2023 byly v závodě provedeny rozsáhlé vedlejší
práce. K nim patřila instalace potřebných přípojek, modernizace paralelní výrobní linky a odinstalování
plošného výsekového stroje, který byl úspěšně přemístěn do závodu THIMM v obci Skarbimierz.
Cílem tohoto opatření je rozšířit kapacitu závodu a doplnit portfolio zařízení.
Dvě nové haly
V závodě v Tychách byly také vybudovány dvě nové haly: jedna o rozloze 1 300 m2 ke skladování
vlnité lepenky s cílem zlepšit plánování výroby a zkrátit dodací lhůty. Ve druhé hale o rozloze 1 800
m2 bude umístěno lepicí centrum. Díky tomu se rozšíří kapacity pro obaly určené pro e-commerce.
Následovat bude další optimalizace výkonu závodu rozšířením automatizace v meziskladu a
intralogistice, čímž dojde k urychlení procesů.
„Nová výrobní linka je významným a na budoucnost orientovaným doplněním našeho strojního
vybavení v Tychách. Díky pečlivému plánování a velkému nasazení našich zaměstnanců nedošlo
během fáze přestavby k žádnému narušení zbývající výroby,“ dodává na závěr Kornelius Thimm.
„Rozšíření závodu je důležitým krokem v plánu rozvoje – a to nejen z hlediska závodu, ale i z hlediska
celkového růstu společnosti THIMM. Naši zákazníci tak mohou využívat širší nabídku vysoce
kvalitních výrobků, které jsou rychle dostupné a ještě víc splňují jejich požadavky.“