Společnost Alza.cz a.s., provozuje věhlasný internetový obchod. Všechno prodávané zboží je zabalené. Část prodávaného zboží dováží ze třetích zemí nebo nakupuje od dodavatelů ze zemí EU, zde se jedná o „přeshraniční přepravu“. Tímto uvádí ve smyslu zákona o obalech obaly (tohoto zboží) na trh EU na území ČR.

Těžký hřích – pokuta nejsou odpustky

Společnost Alza.cz dostala pokutu 1,8 milionu Kč za dlouhodobé porušování zákona o obalech

Inspektoři České inspekce životního prostředí (ČIŽP) z oddělení odpadového hospodářství v Praze udělili pokutu 1,8 milionu korun společnosti Alza.cz za porušení zákona o obalech. Firma dlouhodobě neplnila svou povinnost zajistit využití a recyklaci obalů z prodávaných výrobků.

Neoprávněná konkurenční výhoda

„Přestože v kontrolovaných letech 2012 až 2014 uvedla Alza.cz na trh a do oběhu v Česku asi čtyři tisíce tun obalů, nezajistila jejich využití a recyklaci stanovené zákonem. Tuto povinnost mají všechny subjekty, které uvádí na trh nebo do oběhu balené zboží - dovozci, výrobci. Oproti konkurenci tak výrazně ušetřila náklady spojené se splněním této povinnosti“, uvedl Václav Beroušek, ředitel Oblastního inspektorátu ČIŽP v Praze.

Registrace, evidence…

Internetový obchod nesplnil také další povinnosti, a to přihlásit se do seznamu zpětného odběru nebo využití odpadů na Ministerstvu životního prostředí (MŽP) a posílat průběžně informace o evidenci obalů do celorepublikové databáze Integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností (ISPOP). „Do seznamu se firma přihlásila až ve čtvrtém čtvrtletí roku 2014, přestože jí tato povinnost vznikla daleko dříve,“ dodal Kůs. Společnost Alza.cz nezaslala na MŽP ani roční výkazy o nakládání s obaly a odpady z obalů.

Alze.cz nepomohly ani zastírací manévry s plastovými taškami

Alza.cz poskytuje svým zákazníkům plastové odnosné tašky. Tyto jsou dle zákona obaly a v souladu s rozsudkem Evropského soudního dvora ve věci C-341/01 z 29.4.2004 je povinnou osobou Alza.cz (nikoli výrobce tašek). Alze.cz nepomohly ani zastírací manévry s plastovými taškami, kterými se v nedávné době i nepravdivě snažila mást své zákazníky o „ecofriendly“ přístupu. Sami si tady na sluníčku testujeme vzorek tašky se zeleným panáčkem, která se měla již před více než dvěma léty rozpadnout. Nerozpadla, drží jak helvítská víra.

Pokuta zaplacena

Alza.cz se proti rozhodnutí ČIŽP odvolala, Ministerstvo životního prostředí však sankci udělenou inspekcí potvrdilo. Firma pokutu uhradila.

Výhled: EKO-KOM

Vzhledem k charakteristice zákazníků (velký podíl spotřebitelů), způsobu distribuce a nutnosti plnění procent využití a recyklace obalových odpadů lze důvodně očekávat, že Alza.cz nebude schopna tyto požadavky zákona zajistit vlastními silami a zřejmě jako východisko nalezne v uzavření smlouvy s AOS EKO-KOM a.s.

Lehké hříchy na obzoru

Vzhledem k tomu, že obalový zákon nelze redukovat na placení poplatků a obalové odpady, jistě inspektoři ČIŽP předají podnět kolegům z České obchodní inspekce (ČOI), která prověří i plnění či spíše lze důvodně očekávat neplnění dalších povinností plynoucích z tohoto zákona: prevence, informační povinnosti či označování.