Středa 25.5.2016 jarní zasedání World Packaging Organisation (WPO), globální profesní obalové organizace Budapešti, pokračovalo jednáním valné hromady (Board Meeting).  Syba, jenž zastupuje ve WPO zájmy českého a slovenského obalového průmyslu, požádala členy o spolupráci v rámci iniciativy  Packaging recycle labelling initiative s cílem shromáždit informace o používaných recyklačních značkách v zemích a regionech členů WPO.

WPO Meetings a WS Ceremony 2019 v Praze

Vlado Volek informoval účastníky o možnosti používání krátkého zeměpisného označení Czechia vedle formálního dlouhého názvu Czech Republic. Nabídka uspořádat v roce 2019 jarní zasedání WPO v Praze byla delegáty nadšeně přivítána. Tak v květnu 2019 bude i slavnostní ceremoniál, na kterém budou předávány ocenění vítězům soutěže WorldStar Packaging Award v srdci Evropy.