Podle odhadové studie CAGR se předpokládá, že mezi lety 2015 až 2022 dojde v USA k dalšímu objemovému i cenovému růstu obalů typu blister pack. Tento růst by měl postupně dosáhnout navýšení o cca 6,25%, tedy ze současných 11,94 Bio USD na 18,25 Bio USD. Největší podíl z tohoto segmentu bude i nadále připadat na farmaceutické a zdravotnické aplikace.

V závěsu za farmaceutickými obaly pak budou tzv. technické blister pack obaly pro spotřebitelské zboží.Vzrůstající výroba farmaceutických klisterů je dána nejenom tradiční potřebou balení léků, ale i demografickým vývojem (stárnutí populace, prodlužování délky života) či změnou životního stylu (vyšší spotřeba vitamínových doplňků).

Materiálová skladba

Při výrobě blister pack obalů se využívá spojení rovné podložky (hliník, plast, papír) s 3D vytvarovaným plastovým blisterem. Pro účely studie byly do průzkumu zařazeny především LDPE, HDPE, PVC, PP, PS a některé akryláty.

Vyrůstající tendence Asijsko-Pacifického trhu

V roce 2014 hrála důležitou roli v tomto segmentu Evropa, kde se hnací silou růstu blister obalů stala nejenom rostoucí spotřeba léků i vitamínových doplňků, ale především masový technologický vývoj ve farmacii a zdravotnictví. Z hlediska globálního porovnání bude v budoucnosti hrát klíčovou roli na trhu blister pack obalů Asie a Tichomoří.

 

Celý dokument (Blister Packaging Market by Material (Plastic Film, Paper & Paperboard, Aluminum), Technology (Thermoforming, Cold forming), Heat Seal Coating (Water-based, Solvent-based), Application (Food Consumer Goods, Industrial Goods, Healthcare) - Global Forecast to 2022) v PDF formátu je k dispozici na:

http://www.marketsandmarkets.com/requestsample.asp?id=24775059