Novela zákona č. 258/2000 Sb. o veřejném zdraví (§ 26, odstavce 5 - 7)  ukládá výrobcům a dovozcům materiálů a předmětů určených pro styk s potravinami se registrovat u příslušné Krajské hygienické stanice nebo Hygienické stanici hlavního města Prahy. U které? U té, které přísluší svým sídlem. Zmíněný zákon definuje výrobce, dovozce i potravinářský podnik i jeho provozovatele. Provozovatel potravinářského podniku patří také do okruhu osob, na které se registrační povinnost vztahuje, pokud sám vyrábí nebo dováží materiály a předměty určených pro styk s potravinami.

  Obaly obalové materiály

Z pohledu obalové branže se tedy jedná obaly (lahve, přepravky, kanystry, víčka, kelímky, vaničky, sáčky, pytle, tácky, krabice, skládačky…), obalové materiály (papír, fólie…) určené pro balení potravin.

V souladu s e základním předpisem, kterým je Nařízení (ES) č. 1935/2004 je potřeba mít na zřeteli, že se nerozlišuje „přímý“ a „nepřímý“ styk s potravinami. Mluví se pouze o styku s potravinami.  Dokonce za styk se považuje možnost přenosu složek obalu do potraviny: například krabice z vlnité lepenky použitá jako přepraví či SRP (shelf ready packaging) v níž jsou plastové (PE) sáčky s rýží, lepenková skládačka obsahující sáček (PP) s hořickými trubičkami – plastový obal není funkční bariérou mezi balenou potravinou a obalem z vlnité či hladké lepenky.

Forma registrace

Pro zdravotnictví je charakteristické, že doba datová je jaksi míjí a tak je požadavek v písemné formě. Proč ne online? Proč ne centrální registr? Proč ne jako součást systému veřejných rejstříků podobně jako například Obchodní rejstřík?

Každá KHS jiný pes

Jak bylo zmíněno výše, registrace je dle sídla společnosti..

Pozor, v různých KHS může mít formulář různý název souboru (Oznámení, Oznamovací povinnost...) - holt zdravotnictví. Webové stránky má každá KHS originální a vůbec ne uživatelsky přátelské.

Otevřel jsem několik, zdá se, že formulář je jednotný. Pokud je více provozoven, formulář na to nepamatuje, bude potřeba zaslat formulář za každou provozovnu. Kouzelný je požadavek razítka, což vyvolává trpný úsměv. 

Bič bez cukru

Absence jednotného jediného veřejně dostupného rejstříku znemožňuje kontrolu osobám, které se registrovali a veřejnou kontrolu nekalé konkurence.

Jako obvykle je to bič na férové podnikatele. Ty už de facto registrovaní jsou, kontroly u nich hygienici provádějí léta...

Je smutné a pro státní správu typické, že provedení registrační povinnosti Ministerstvo zdravotnictví s Obalovým institutem SYBA  nekonzultovalo.

Sankce

Za nesplnění registrační povinnosti může být uložena pokuta do 1 milionu korun.