Sklářský průmysl na konci listopadu odhalil pečeť na sklo, která má na první pohled zvýraznit ekologické a zdravotní přínosy při výběru výrobků balených ve skle. Tato nová pečeť je nyní k dispozici pro licencované použití na všech skleněných obalech.

 

Pečeť pro lidi a planetu

V rámci Evropského týdne pro zredukování odpadu (European Week for Waste Reduction), se kolem 200 účastníků připojilo k online akci se zástupci evropského sklářství. Za účasti manažera vývoje obalů dodavatele potravin na rostlinné bázi Bonduelle Arnaudem Warusfelem a výzkumné pracovnice Simonou Salcudeanu z Insites Consulting a Eyeka Creative Crowdsourcing byla oficiálně novou známka kvality představena.

 

Jako symbol ochrany a recyklace je tato pečeť výsledkem rok trvajícího společného úsilí vynakládaného mezi průmyslem, designery, zákazníky a spotřebiteli, a to k vytvoření rozpoznatelného symbolu zdraví a udržitelnosti pro použití v oblasti potravin a nápojů, farmacie, parfumerie a kosmetiky, výrobků balených ve skle. Designéři a spotřebitelé společně hlasovali o konečné podobě loga. Jednotlivé prvky symbolizují vše, co zvažujeme, když volíme sklo: moudře využívat zdrojů v nekonečné smyčce; pokud možno recyklovat; chránit a zachovat jak kvalitu výrobku, tak i zdraví osob, které jej používají, a aktivně volit udržitelnou budoucnost.

 

Iniciativa průmyslu podpořená touhou spotřebitelů po udržitelných, zdravotně nezávadných obalech

Zavedení nové známky na sklo následuje po průzkumu, který mezi 10 000 evropskými spotřebiteli napříč 13 zeměmi provedla společnost InSites Consulting specializující se na průzkum trhu. Z výzkumů je zřejmé nejen to, že Evropanům stále více záleží na ekologických dopadech obalů, ale že většina považuje sklo za nejbezpečnější, nejzdravější a nejekologičtější obalový materiál. Tento způsob vnímání hraje stále důležitější roli při jejich rozhodování o koupi:

 

42 % kupuje více výrobků ve skle, protože sklo lze podle nich recyklovat snáze než jiné obaly

33 % tak činí, protože považují sklo za lepší pro prevenci kontaminace potravin a zachování zdraví

31 % má za to, že sklo dává výrazný pocit zdravotní bezpečnosti

30 % volí sklo, protože se obaly z něj tolik nevyhazují do přírody

Navzdory výrazné touze kupovat více výrobků ve skle nemá spotřebitel vždy takovou možnost: nejmarkantnější překážkou uváděnou jako důvod nižšího nákupu skla (27 % respondentů) je to, že jimi preferované značky často nejsou k dispozici ve skleněném obalu.

U značek, jejichž podíl na trhu má rostoucí tendenci, se ve všech případech jedná o ty, které jednak jsou hybnou pákou stále vyšší dostupnosti výrobků balených ve skle, jednak způsobují to, že otázky zachování a ochrany rezonují přímo na prodejním regálu.

 

Opětné potvrzení závazku udržitelnosti

Svým designem je tato nová pečeť tím nejnovějším prvkem řady společných iniciativ pro udržitelnost vzešlých ze sklářského prostředí.  Patří k nim i červnové „Close the Glass Loop“, významný program hospodaření s materiálem, který sjednocuje celý evropský ekosystém skleněných obalů na podporu recyklace jedné láhve za druhou. V březnu spojili síly výrobci obalového skla a zavedli do výroby celosvětově první velkokapacitní hybridní kyslíkovou pec pro budoucnost (Furnace for the Future), která má snížit emise uhlíku o 50 % přechodem na zelenou energii.

Jelikož veřejnost očekává od podnikatelské sféry, že sehraje svou roli ve prospěch životního prostředí, představuje pečeť na sklo ideální viditelné médium, pomocí kterého mohou značky prokazovat svůj kladný přístup k udržitelnosti. Sklářský průmysl vybízí všechny výrobce, zákazníky a maloobchodníky k účasti na iniciativě nové pečeti na sklo zaměřené na propagaci skla jako obalu zítřka pro zdraví veřejnosti a planety.

Podívejte se, jak mohou značky využívat této známky na obalech zde: