Způsob označování obalů z pohledu environmentálních předpisů, tj. Směrnice 94/62/ES o obalech a obalových odpadech novelizované Směrnicemi 2004/12ES a 2013/4/ES, Rozhodnutí Komise 97/129/ES, zákona č. 477/2001 Sb. o obalech v platném znění po zrušení vyhlášky MPO č. 115/2002 Sb. a po zrušení technické normy ČSN 77 0052-2 Obaly – Odpady z obalů – Část 2: Identifikační značení obalů pro následné využití odpadů z obalů zdaleka není jednoduchý a jednoznačný i s ohledem na další platné technické normy jako:

CR 14311 Packaging — Marking and material identification system ;

ČSN EN ISO 1043-1 Plasty - Značky a zkratky;

ČSN ISO 14021 Environmentální značky a prohlášení – Vlastní environmentální tvrzení (typ II environmentálního značení);

ČSN EN ISO 7000 Grafické značky pro použití na zařízeních – Rejstřík a přehled;

DIN 6120-1 (recyklační značky);   

DIN 6120-2 (identifikace materiálu).

 WG Marking

S ohledem na svízelnou situaci výrobců baleného zboží ohledně volby vhodného označení obalů, z podnětu OBALOVÉHO INSTITUTU SYBA se rozbíhá činnost pracovní skupiny WG Marking s cílem publikovat Manuál pro správné označení obalů.