Další den jednání jarního zasedání World Packaging Organisation (WPO), globální profesní obalové organizace, které se koná v Budapešti, maďarské metropoli na Dunaji, byl rozčleněn do pracovních skupin. Jednání v úterý 24.5.2016 probíhalo podle zavedeného scénáře ve skupinách, přístup měli na každou skupinu všichni členové WPO. Nově, den předtím, schválený systém se uplatní až v příštím zasedání, na podzim ve Vídni, opět prosím v metropoli na Dunaji.

 WPO Education Committee

Obalové vzdělávání je jednou z důležitých aktivit WPO, a to vzdělávání zejména v rozvíjejících se zemích Afriky a Asie. O programech ve Vietnamu, Indonésii a Číně referoval Pierre Pienar, předseda vzdělávacího výboru, informaci o indickém programu přinesl Narayan Saha. Pro rok 2017 byly navrženy programy Packaging Technology v Indonésii, Číně, Keni, Vietnamu a program Cosmetics &Pharmaceutical Packaging v Nigérii. Dalším diskutovaným programem bylo vzdělávání způsobem „Train the trainers“. Vzdělávací výbor by uvítal postup v projektu Syby: Pictionary  - obrázkový multijazyčný slovník. Vlado Volek potvrdil, že pozitivní postup záleží na vyčlenění financí pro potřebný software a na shromažďování dat. Detailnější požadavky na rozpočet budou pžedloženy na podzimním vídeňském zasedání WPO.

 WPO Marketing Group

Luciana Pellegrino, předsedkyně marketinkové skupiny, představila projekty pro zvýšení věhlasu WPO a jeho aktivit. Kromě jiného zazněl požadavek na zlepšení provedení ceremoniálu předávání ocenění Worldstar Packaging Award (WS) během veletrhu Interpack. Vyčlenění potřebných prostředků bude předmětem jednání valné hromady (Board Meeting).

WPO Sustainability Working Group

Johannes Bregmair, šéf pracovní skupiny Udržitelnost informoval o progresu v přípravě projektu Save Food ve spolupráci s Messe Düsseldorf. Patnáct členů WPO se do projektu již aktivně zapojilo, připravují v rámci svých obalových soutěží speciální Save Food soutěže (Austrálie) nebo speciální ocenění. Stejně tak bude letos porota Worldstar Packaging Awa
rd (WS) udělovat ocenění Save Food. Syba vedle ocenění Save Food v rámci soutěže OBAL ROKU připravuje ve spolupráci s Výzkumným ústavem rostlinným přenášku a expozici o odolnosti různých typů flexibilních obalů vůči skladištním škůdcům balených suchých plodů a krmiv pro domácí mazlíčky. Na veletrhu Interpack 2017 budou zmíněné aktivity prezentovány ve speciální expozici.