Budapest, maďarská metropole na Dunaji, je místem jarního zasedání World Packaging Organisation (WPO), globální profesní obalové organizace, ve které zájmy českého a slovenského obalového průmyslu zastupuje Syba. Syba je plnoprávným členem WPO od roku 1992.  V neděli 21.května se sešel výkonný výbor WPO, pondělí 22.května 2016 bylo věnováno jednání WPO Strategy Meeting.

Strategy Meeting

Thomas SchneiderÚvod byl vyhrazen Thomasi Schneiderovi, prezidentu WPO. Revidovaný plán strategie na základě zpětné vazby od členů po jednání v Bombeji přednesl Pierre Pienar, Australian  Institute of Packaging. Po bouřlivé diskuzi bylo rozhodnuto o změně fungování pracovních skupin:

  • Marketing (Luciana Pellegrino, Brazílie)
  • Education (Pierre Pienaar, Austrálie)
  • Sustainability & Food Safety (Johannes Bergmair, Rakousko)
  • Awards (Kishan Singh, Jižní Afrika)

Recycle packaging labelling initiative

Vlado Volek informoval o novém povinném francouzském recyklačním značení a dal podnět k rozběhnutí iniciativy s cílem shromáždit informace o používaných recyklačních značkách v regionech členů WPO.

WPO: ne Obalko

WPO si zakládá na vysoké profesionalitě, opírá se o aktivní práci svých členů i nezávislých obalových expertů. Podporuje významné akce na národní či regionální úrovni a tak sdílí s profesní obalovou komunitou nejnovější obalové trendy, inovace v duchu hesla: Better quality of life through better packaging  for more people. Obalový institut Syba využívá experty členů WPO (Johannes Bergmair, Michael Nieuwesteeg) pro zajištění vysoké profesionality vzdělávacích akcí v rámci projektu Obalová akademie v duchu hesla: Kvalita ne kvantita.

Thomas Schneider, prezident WPO, se jednoznačně vyjádřil, že WPO nepodporuje Obalko a nikoho na akci nevyšle, ačkoli jej organizátor o to žádal.