V rámci prohlubující se spolupráce mezi World Packaging Organisation (WPO) a Messe Düsseldorf, organizátorem veletrhu Interpack prohěhlo 31.8.2017 na výstavišti v Düsseldorfu jednání mezi zástupci obou organizací. Interpack je světovou jedničkou v obalových veletrzích, nejbližší se uskuteční ve dnech 4.-10.5.2017. Intenzita spolupráce dostala nový impuls iniciatiovou Save Food, v jejímž pozadí stojí specializovaná složka OSN, Food and Agricurtural Organisation (FAO) a Messe Düseldorf s veletrhem Interpack. K iniciativě se v posledních dvou letech připojila i WPO.

Temata jednání

K zmíněnému jednání vedla snaha o dobrou organizaci akcí WPO během Interpacku v květnu příštího roku. Ladili se možnosti ve třech poměrně samostatných okruzích:

  • Ceremoniál předávání ocenění WorldStar Packaging Awards. Zde byly zohledněny připomínky i českých vítězů předešlých ročníků a rozhodně dochází pro příští předávání ke zlepšení. Organizačně zajišťuje Rachel Bayswater, odpovědná za soutěž komplexně.
  • Další skupinou byla organizace jednání WPO ve výborech i Board Meeting v prvních dnech veletrhu. Koordinovat bude Vlado Volek, Syba.
  • Třetím okruhem k řešení je společná expozice WPO v rámci innovationparc Save Food, kde se očekává vystavení jak vítězných obalových řešení Save Food., tak i prezentace dalších projektů zacílených na potlačování odpadů potravin. Svoji aktivní účast avizovalo 18 členů WPO, Syba představí i společný projekt (Výzkumný ústav rostlinné výroby, Chemosvit, Al invest Tapa, Astro Vlašim, Viking Masek) zaměřený na odolnost flexibilních obalů vůči skladištním škůdcům.

 Jednací týmy

Jak bylo zmíněno výše, oba jednací týmy se sešli ve velice sdílné a tvůrčí pohodě na půdě Messe Düsseldorf. Hostitele zastupovali:

Bernd Jablonowski, MD, Global Portfolio Director Processing & Packaging
Hannah Winter, CCD, Project Manager
Isabel Chanteaux, MD, SAVE FOOD Project Manager
Françoise Maurel, Assistant to Global Portfolio Director Processing & Packaging
Pascal Versen, MD, Junior Project Manager Global Portfolio Processing and Packaging
Hans-Jürgen Luckner, MD, Project Manager Design and Stand Development

Isabel Meyer, COMENT Agency, Düsseldorf

Tým WPO tvořili:

Dr. Johannes Bergmair, WPO/OFI, Austria
Rachel Bayswater, WPO, UK
Vlado Volek, WPO/SYBA Czech Republic

Je potřeba ocenit vstřícnost Messe Düsseldorf – výstavište poskytne plochu i základní technické vybavení pro výše zmíněné aktivity WPO během veletrhu Interpack 2017 bezplatně.