Stora Enso a Tetra Pak vypracovali společně studii, která má za cíl urychlit recyklaci nápojových kartonů v Beneluxu. Jedná se tedy o další posunutí v oblasti cirkulární ekonomiky zaměřené na papírová obalová řešení. Společná studie proveditelnosti zahrnuje i plán recyklačního zařízení v místě závodu Stora Enso v Langerbrugge v Belgii.

 

Každý rok vstupuje na trh Beneluxu přibližně 75 000 tun nápojových kartonů. Z toho více než 70 % je v současnosti následně shromážděno k recyklaci. V Beneluxu však bohužel zatím neexistuje žádná existující infrastruktura pro recyklaci nápojových kartonů.

Nová linka počítá s kapacitou recyklace 50 000 tun kartonů +

Ve spolupráci se společností Tetra Pak, společnost Stora Enso zahájila nový proces recyklace, jehož cílem je získat vlákna ze shromážděných nápojových kartonů v regionu. Recyklovaná vlákna se pak používají jako výchozí materiál pro výrobu nových kartonů v závodě Langerbrugge, jedná se tedy o další úspěšný příklad komplexní cirkularity. Zbývající plastové a hliníkové materiály budou rovněž zpracovány a recyklovány, ale s jiným, k tomu určeným partnerem.

Navrhovaná recyklační linka v Langerbrugge zpočátku zpracuje odhadem 50 000 tun recyklovaných kartonů ročně. Má však potenciál ještě dále zvýšit kapacitu.

Recyklace již v roce 2025

Očekává se, že studie bude dokončena v první polovině roku 2023 a v závislosti na rozhodnutí o investici se očekává, že linka na recyklovaný karton bude ve výrobě již v průběhu roku 2025.

Nápojové kartony obsahují vysoce kvalitní čerstvá vlákna, která jsou vynikajícím výchozím materiálem pro výrobu obalového kartonu z recyklovaného papíru. Místo v Langerbrugge nabízí strategicky důležité místo, které umožňuje místní řešení cirkulace papírových obalů.