Společnost Koenig & Bauer je první z výrobců tiskových strojů, která se připojila k iniciativě Healthy Printing Initiative. Touto další aktivitou společnost opět potvrzuje svůj závazek k udržitelné a ekologické výrobě tiskovin a obalů.

 

Připojení se k této výzvě společnost nejenom naplňuje vlastní zavazující cíle, které již v oblasti udržitelnosti proklamovala před pár let, ale zároveň posiluje i svou prodejní síť o „preferované dodavatele“, z nichž řada je již aktivními členy uvedené iniciativy.

O iniciativě Zdravý tisk

Iniciativa Zdravý tisk (Healthy Printing Initiative) byla založena mezinárodním institutem pro výzkum a poradenství v oblasti životního prostředí EPEA (Environmental Protection Encouragement Agency) s podporou Nadace DOEN. Stěžejní myšlenkou této iniciativy je pokročit v implementaci cirkulární ekonomiky s akcentem na koncepce cradle-to-cradle designu obalů a tiskové produkce. V rámci iniciativy dochází k upřednostnění materiálů, barev, nátěrů a dalšího spotřebnímu materiálu, pokud možno s následným nulovým odpadem. Po použití musí být všechny produkty důsledně recyklovány. Na konci procesu recyklace by měl být veškerý zbytkový materiál nakonec zpětně absorbován do přírodního ekosystému jako biologické živiny, aniž by zatěžoval životní prostředí. Další informace o iniciativě Zdravý tisk najdete zde.

Využití recyklovaných surovin při zachování kvalitativních i hygienických standardů

Cílem Iniciativy Zdravý tisk (Healthy Printing Initiative), se kterým se Koenig & Bauer plně ztotožňuje,  je tedy maximální podpora používání ekologicky šetrných substrátů, inkoustů, nátěrů a dalšího spotřebního materiálu pro tisk papíru, lepenky, plastů a dalších produktů a zároveň i následné včlenění do účinných recyklačních systémů. Vysoká úroveň znečišťujících látek a cizích zbytků může způsobit, že recyklované materiály nemusí být vhodné pro použití v některých výrobcích, jako jsou např. obaly na potraviny. Holistické a ekologicky kompatibilní tiskové procesy jsou naopak v současnosti považovány za prostředek ke zvýšení produktivity zdrojů zlepšením využitelnosti a maximalizací opětovného využití recyklovaných surovin.