Známý výrobce obalových řešení, společnost DS SMITH, podobně jako její konkurenti v současnosti řeší řadu aspektů týkajících se udržitelnosti. Systém těchto řešení má společnost propracovaný především v rámci programů pro udržitelnost jako je PACE materiál management. Nejenom o tom jsme hovořili se zástupcem firmy, Miroslavem Bártou.

 

DS Smith je přední evropskou společností v oblasti obalových technologií zabývající se obalovou technikou uzpůsobenou zákaznickým potřebám s důrazem na nejmodernější design obalů a regionální služby v blízkosti provozoven zákazníka. Vedle standardních i kreativních řešení patří však v této firmě i k primárním otázkám ta o udržitelnosti.  Zajímavé názory pro SYBA blog news nám zprostředkoval Miroslav Bárta, PackRight Centre Manager, DS Smith, Czech Republic.

 

-          Jaký je váš osobní pohled (či pohled z pozice firmy) na udržitelnost?

MB: Otázka, nad kterou jsem hodně přemýšlel. Když to vezmu z pozice firmy... Jsme firma, která vyrábí plně recyklovatelné obaly, v převážné většině z jíž recyklovaných surovin. Našim cílem je minimalizovat užití plastu v těchto obalech tzn. že se snažíme redukovat plastová okénka, plastové trhací pásky, plastové zpevňovací pásky, odnosná ucha. Současně s tím se snažíme navrhovat obaly, které nahrazuji i užití plastových primárních obalů tzn plastových vaniček apod. Plníme tím náš cíl do roku 2025 dostat z trhu pryč 1 miliardu plastových obalů.

Z mého osobního hlediska samotná udržitelnost je velice důležitý aspekt, protože denně dozvídáme o tom, kde všude máme plasty a mikro plasty. Běžné, uvědomění si rozsahu problematiky přichází se zpětnou reflexí, když člověk unikne do přírody. Každá plastová součástka zanechaná člověkem v přírodě je schopna přetrvat tam stovky let.

Obrat společnosti směrem k udržitelnosti je dobrá věc, minimálně to vzdělává současnou populaci k tomu, aby přemýšlela nad způsobem svého života a způsobem užívání statků které má k dispozici.

 

-          Co pro vás naopak udržitelnost není? Vnímáte nějaké typy Greenwashing kolem sebe?

MB: My se zaklínáme tím, že sbíráme a recyklujeme plasty, ale dá se považovat za udržitelnost užití recyklovatelných plastů pro zbytečnosti?

Na jednu stranu Evropská komise se snaží přinutit výrobce oděvu a obuvi užívat recyklovatelný plast ve svých výrobcích, ale ve výsledku dopad na životní prostředí bude mnohem horší. Znázorním to na jednoduché ukázce. Výrobce užije plast při výrobě oblečení, běžný uživatel to oblečení budu nosit pár let při tom, každý pohyb, který udělám a každé vyprání oblečení bude uvolňovat mikro plasty. Na konci své životnosti výrobek stejně skončí v odpadkovém koši a spolu s tím plast se dostane do odpadu. Rozhodně tento koncept a tato cesta není zcela udržitelná.

Druhá cesta je že si na různých e-shopech a marketingových akcích dostáváme spoustu zbytečností které nechceme. Dostáváme v e-shopech různé dárky a ať se na mě nikdo nezlobí, já toto považuji za nevyžádané zboží stejně jako v případě nevyžádané pošty.

Je to vlastně nevyžádaná pošta, kdy vlastně ti rádoby výrobci materiálů recyklovaných plastů se zbavují tohoto plastu a vracejí ho do oběhu, ale nikdo ho nechce. Já, když dostanu takovýto „dárek“ tak ho znovu vyhodím a ztrácíme tím spoustu energie spoustu času a problémy tím neřešíme.

Máme tu pak další případ kdy spousta časopisu je zbytečně tištěna na drahých papírech, drahé surovině nehledě k tomu, že takovýto časopis sám mluví o udržitelnosti a potřebě snížit spotřebu plastů tak ho nakonec lidé dostanou v plastové folii každý výtisk zvlášť.

 

-          Jaké body v rámci problematiky Udržitelnosti vaše firma v současnosti řeší nebo má v úmyslu řešit?

MB: Je to hlavně úspora energie, protože záměrem naší společnosti je minimalizovat nejen dopad na udržitelnost prostřednictvím surovin a výrobků které na trh dodáváme ale i prostřednictvím výrobních nároků tzn spotřebu energie, záměrem společnosti je stát se nezávislými na fosilních palivech, nakupovat energii z obnovitelných zdrojů nebo instalovat vlastní solární články tak, abychom byli méně závislí na energii z fosilních paliv a vůbec z centrální soustavy.

Druhým a marketingové důležitějším řešením jsou naše programy pro udržitelnost jako je PACE materiál management a podobně, kdy se opravdu s našimi zákazníky snažíme na základě všech informací o produktech a distribuci těchto produktů minimalizovat množství suroviny, kterou spotřebujeme na výrobu lepenky a výrobu obalů.

Jeden z aspektů PACE jsou metriky cirkulárního designu, tím že jsme si určili základní čtyři parametry, se kterými pracujeme v rámci udržitelnosti jsou to:

o    Ochrana značek a produktů

o   Optimalizace matriálů a struktury

o   Údržba a využití materiálu

o   Maximalizace efektivity dodavatelského cyklů

Tyto parametry poté promítáme do každého obalu, který navrhneme formou hodnocení osmi základních bodů týkajících se spotřeby materiálu, znalosti distribučního řetězce, použitého vstupního materiálu a celkové uhlíkové stopy pro výrobu obalů.

Má to vypovídající hodnotu o tom, jak moc se věnujeme spolu se zákazníkem jeho vývoji a kde máme i případné rezervy. 

 

-          Můžete uvést některé konkrétní vaše řešení, na kterém lze udržitelnost demonstrovat?

MB: Případ zákazníka, který distribuuje zboží v plastových sáčcích, ty následně dává do krabic a distribuuje přes e-shop. Společně s tímto zákazníkem jsem vyvinuli nové atraktivní řešení, kdy se nám podařilo jednak 100 % odstranit využití veškerých plastových sáčků a připravit univerzální řešení jak pro distribuci zboží, tak pro distribuci dodatečných služeb, jelikož zákazník kromě toho nabízí objednávku testovacích vzorků tohoto zboží pro vyzkoušení jednotlivým zákazníkům.

Jedná se o univerzální pro distribuci prostřednictvím e-commerce jak pro distribuci zboží.