Dlouho očekávané změny v italské obalové legislativě se odkládají. 

 

Začátek povinnosti označování se odkládá na 1.ledna 2023.

 

Zveřejnění pokynů se očekávalo postupně od ledna, do března, nicméně do dnešního dne nejsou známy nové podmínky platnosti vyhlášky. 

 

SMĚRNICE MINISTERSTVA EKOLOGICKÉHO PŘECHODU
Do dnešního dne nebyly směrnice tohoto ministerstva ještě dokončeny.
Aplikace Směrnice není povinná.

 

Máme tu 5 oběžníků s vyjasněními:

  • povinné subjekty
  • neutrální a přepravní obaly
  • předbalení a balení s variabilním rozložením hmotnosti
  • vícejazyčné a importované balení
  • obaly určené pro export

 

O co jde? 

Zákon ze dne 25. února 2022 č. 15 o změně zákona 30/12/2021 č. 228

 

Článek 182 paragraf 6 legislativní vyhlášky 152/2006 = OZNAČENÍ PRO KOMPOSTOVATELNÉ BALENÍ
Aby bylo možné odevzdat biologicky rozložitelné a kompostovatelné obalové odpady (a další vyrobené zboží) do sběru organického odpadu, musí být:
1. certifikovány akreditovanými orgány v souladu s evropskou normou EN 13432 pro obaly využitelné kompostováním nebo biodegradací,
2. náležitě označeny a být na nich kromě zmínky o shodě s výše uvedenými evropskými normami uvedeny identifikační prvky výrobce a certifikačního orgánu, jakož i vhodné pokyny pro spotřebitele k nakládání s těmito odpady v rámci odděleného sběru a recyklace okruh organického odpadu
3. do 31. prosince 2023 jsou dohledatelné tak, aby mohly být odlišené a oddělené od konvenčních plastů v běžných třídírnách odpadu a závodech na organickou recyklaci.

 

 

A sankce?
Článek 261 Legislativní vyhlášky 152/2006
Porušení zákazů se trestá peněžitou správní sankcí od 5.200 eur do 40.000 eur a vztahuje se na každého, kdo uvede obaly na italský trh, které nesplňují požadavky podle 219 odst. 5.