Společnost Stäger Inovac Packaging s.r.o. vyrábí především vakuově tvarované obaly z plastů pro potravinářský, automobilový, elektrotechnický a spotřební průmysl. Jedná se o společnost nejenom se silným technologickým zázemím a širokým nabídkovým portfoliem, ale i o firmu, která svým zodpovědným přístupem boří mýty o „nepřátelských plastech“.

 

Udržitelný materiál může být při zodpovědném přístupu téměř každý, je však potřeba vyvíjet a vyrábět materiály nejenom v souladu s technologickými a ekonomickými možnostmi, ale i v závislosti na environmentálních kritériích. To vše naprosto beze zbytku splňuje i společnost   Stäger Inovac Packaging, ze které na otázky SYBA news odpovídal její jednatel, Jan Žídek.

 

-   Jaký je váš osobní pohled (či pohled z pozice firmy) na udržitelnost?

JŽ: Ano i firma Stäger Inovac Packaging s.r.o. se chová zodpovědně vůči naší i příštím generacím. Tak totiž nejvíc vnímám tolik skloňované slovo „Udržitelnost“. Na stole mám několik zajímavých projektů od udržitelných finálních výrobků, přes další investice do výroby, tak abychom co nejvíce zužitkovali vzniklé druhotné produkty naší výroby, až po úspory při finálním balení palet, kde proaktivně nabízíme úsporu obalového materiálu našim zákazníkům.

  

-   Jaké body v rámci problematiky Udržitelnosti vaše firma v současnosti řeší nebo má v úmyslu řešit?

JŽ: Vyhýbáme se foliím z více druhů materiálů, používáme takřka výhradně monofolie, kde lze, snižujeme tloušťku folie, zákazníkovi se snažíme být partnerem, nikoli jen pouhým prodejcem a navrhujeme co nejvíce udržitelná řešení. Náš významný evropský dodavatel folií nabízí široké portfolio složení recyklátu v PET a  jako jedni z mála nabízíme až 100 % recyklovaný PET PCR s EFSA / FDA certifikací.

 

-  Můžete uvést některé konkrétní vaše řešení, na kterém lze udržitelnost demonstrovat?

JŽ: Nejvíce bych vyzdvihl společný projekt s Thimm Obaly, chytrý hybridní obal, který chceme v rámci několika měsíců prezentovat. Spolupráce našich firem je příkladem, že plasty a kartony se mohou vzájemně doplňovat a boříme tím mýty o špatném a dobrém obalu.

 

-  Co by pomohlo (legislativně, sociálně apod.) k lepšímu pochopení a realizaci udržitelnosti v praxi?

JŽ: Byl bych velmi rád,  abychom dostali do podvědomí konečných uživatelů, že každý produkt má své nejlepší obalové řešení, že plastové obaly  byly vyvinuty, aby produkt chránily a zároveň aby produkt uvnitř prodával sám - jednoduše tím, že je vidět. Musím uznat, že povrchní antiplastové šílenství poněkud polevilo s korona krizí, uživatelé sami vidí, že plast produkt maximálně chrání a prodlužuje jeho trvanlivost. Lidé jsou zvyklí třídit, patříme ke špičce v Evropě, je potřeba v Čechách legislativně a zpracovatelsky dotáhnout, aby se vytříděný plast vracel zpět do vstupního materiálu, ze kterého vzešel. Jen tak zajistíme uzavřený kruh cirkulární ekonomiky.