Společnost Tetra Pak začala ve své výrobě používat certifikované recyklované polymery, a stala se tak první společností v oboru balení potravin a nápojů, která získala certifikaci Roundtable on Sustainable Biomaterials (RSB) Advanced Products. V současnosti jsou již tyto materiály k dispozici výrobcům potravin a nápojů.

 

Využití recyklovaných polymerů ve výrobě nápojových kartonů představuje další klíčový krok v přístupu společnosti Tetra Pak k udržitelnosti a s ní související cirkulární ekonomice. K hlavním krokům tohoto přístupu  patří minimalizaci závislosti na fosilních zdrojích, odpovědné získávání surovin, navrhování obalů z hlediska lepší recyklace a snížení množství odpadu. S těmito body dále souvisí i budování partnerství pro rozvoj efektivní infrastruktury sběru a recyklace po celém světě.

 

Dalším krokem k transformaci udržitelnosti

Alejandro Cabal, Vice President Packaging Solutions, Tetra Pak uvedl: „Jako signatáři globálního závazku Ellen MacArthur New Plastics Economy Global Commitment jsme se zavázali začlenit v průměru minimálně 10% obsahu recyklovaného plastu do výroby nápojových obalů prodaných v Evropě, to vše do roku 2025. Díky úzké spolupráci s INEOS a RSB v posledních několika měsících jsme nyní schopni nabídnout kartonové obaly s příslušnými recyklovanými polymery, což představuje další krok v transformaci udržitelnosti v potravinářském průmyslu. “

 

Využití pokročilého procesu recyklace

Použití recyklovaného materiálu může přispět ke zvýšení míry recyklace a učinit recyklaci ekonomicky životaschopnější. Spolehlivé zajišťování zdrojů a kvalita však může být výzvou vzhledem k omezené dostupnosti potravinářských recyklovaných plastů na současném trhu. S ohledem na tuto skutečnost zahájila Tetra Pak úzkou spolupráci s dodavateli, aby prozkoumala využití recyklovaných polymerů v kartonových obalech. Zároveň došlo k další iniciaci spolupráce se společností INEOS. Globální výrobce petrochemikálií, speciálních chemikálií a ropných produktů využívá pokročilý proces recyklace PLASTIC ENERGY k přeměně odpadního plastu na vysoce kvalitní polymery a nahrazuje produkty na bázi oleje materiálem, který má stejné specifikace a stejnou úroveň čistoty jako panenský plast.

 

Recyklovatelný i CO2 neutrální

V současnosti má Tetra Pak potvrzeno certifikací RSB, že recyklované polymery používané na výrobu uzávěrů, vrchních částí obalů, ale i v coatingu kartonových obalů Tetra Pak jsou vyráběny udržitelným způsobem. Certifikace RSB Advanced Products tak představuje další milník na cestě k pokročilé formě udržitelnosti. Karton, který je plně vyroben z obnovitelných nebo recyklovaných materiálů, je pohodlný a bezpečný, navíc je plně recyklovatelný a uhlíkově neutrální.