Koncem května byl zvolen na další volební období presidentem FEFCO (European Federation of Corrugated Board Manufacturers), jehož je členem i Česká republika,  Fady Gemayel, spolumajitel a čestný předseda společnosti Gemayel Freres.

 

 FEFCO patří k významným profesním svazům v oblasti obalů. Evropská federace výrobců vlnité lepenky zastupuje zájmy 17 národních organizací výrobců vlnité lepenky. Mezi hlavní úkoly a výzvy tohoto profesního uskupení se sídlem v Bruselu patří zkoumat hospodářské, finanční, technické a politické otázky týkající se kartonáže z vlnité lepenky. Nezbytnými dalšími úkoly je propagace tohoto sektoru či vytváření řady faktorových analýz, které mají na něho vliv.

Průmysl výroby vlnité lepenky a kartonáží z vlnité lepenky v Evropě vyrábí asi 48 miliard metrů čtverečních za rok. Je v něm výrobně zainteresováno cca 369 společností a 630 závodů. Z hlediska zaměstnanosti představuje tento segment asi 100 000 pracovních míst.

 

Nový president po 4 letech

Fady Gemayel se stal nástupcem Dr. Jana Klingele (Managing Partner, Klingele Papierwerke)

který byl na této pozici čtyři roky a nyní bude působit jako viceprezident FEFCO.

Do funkce viceprezidenta byl znovu zvolen Saverio Mayer (CEO Europe - Smurfit Kappa Group) společně s Nina Iversen (generální ředitelka, Glomma Papp), která tak nadále zůstává čestnou viceprezidentkou FEFCO.

 

Hlavním směrem je cesta udržitelnosti

Nový president chce dále pokračovat v hlavních směrech započatými jeho předchůdci. Zároveň chce ve zvýšené míře reagovat na nové výzvy, především zvyšovat míru povědomí o udržitelnosti vlnité lepenky, jako příkladu cirkulární ekonomiky či propagovat další výhody tohoto materiálu především pro logistiku, ochranu produktu a rozpoznávání značky.

Obaly z vlnité lepenky jsou založeny na obnovitelných zdrojích, jsou výborně recyklovatelné a mají řadu excelentních mechanicko fyzikálních vlastností. Vývoj dnes směřuje k materiálové optimalizaci, takže průměrná krabice z vlnité lepenky  je dnes o více než 5% lehčí než před 15 lety a obsahuje v průměru 89% recyklovaného materiálu.