Změna místa, nástup do zaměstnání, ale i nové trendy, materiály, technologie či legislativní požadavky se odráží v rostoucím zájmu o celoživotní vzdělávání i v oblasti obalů, obalových materiálů a balení. Vzdělávací projekt Obalová akademie je toho důkazem, v roce 2018 organizátor registroval více než čtyři stovky frekventantů jednodenních seminářů a workshopů i vícedenních školení. Jak dokládá statistický přehled, jedná se o meziroční růst v posledních dvou letech v průměru o 25 %. 

   Školení

Třídenní školení Certifikovaný obalový technik (COT) je určeno pro obalové techniky výrobců baleného zboží, tedy osoby odpovědné za kvalitní, přitom ekonomicky akceptovatelné zabalení výrobků určených pro různé světové destinace.

Kurzy jsou sektorově specifikované a odborná náplň odráží problematiku příslušného sektoru:

  • pro oblast exportních balení: COT-E;
  • pro oblast balení potravin: COT-F;
  • pro oblast nepotravinářského zboží: COT-N.

  Specifická legislativa, materiály, požadavky obchodních řetězců, fytosanitární ochrana, bariéra, ochrana proti korozi, a další okruhy témat jsou náplní jednotlivých kurzů.

 Certified Packaging Engineer

Výuka v tematicky zaměřených blocích je zajištěna vlastními i externími lektory. Školení je ukončeno písemným testem, po úspěšném prokázání znalostí získá absolvent osvědčení Certifikovaný obalový technik / Certified packaging engineer. 

Seznam certifikovaných obalových techniků je publikován na webových stránkách Syby.

 2019: COT-E i COT-F

Po úspěšné loňské premiéře školení COT-E proběhly letos dva kurzy a to opět COT-E a nově také COT-F. Každý z účastníků absolvoval tři školicí bloky, přičemž poslední byl společný pro obě skupiny. Součástí tohoto společného bloku byl i workshop zaměřený na průtažné fólie, lepicí pásky a správnou fixaci zboží na paletách pomocí průtažné (streč, stretch) fólie.