Ve čtvrtek 18.12.2014 začíná jednání schůze Senátu, na které je zařazen k projednání i sněmovnou schválený návrh zákona o působnosti orgánů Celní správy České republiky v souvislosti s vymáháním práv duševního vlastnictví. Přepokládaná platnost zákona od 01.01.2015 se možná nestihne, ale v 1. kvartálu příštího roku jistě ano.

Kladivo na padělky

Za zvýšenou pozornost jistě stojí paragraf 5 nazvaný Zákaz nakládání se zbožím porušujícím právo duševního vlastnictví.

V bodě jedna je uvedeno: Je zakázáno nakládat se zbožím porušujícím právo duševního vlastnictví.

Bod dva: Nakládáním se zbožím se pro účely tohoto zákona rozumí zejména výroba,

zpracování, doprava, přeprava, skladování, prodej nebo jiný převod, nabízení, dovoz, vývoz,

uvádění na trh, převzetí, užití nebo držení tohoto zboží, pokud k tomuto nakládání nedochází

pro osobní potřebu fyzické osoby.

Ochranné známky

Jenou z forem projevu duševního vlastnictví je použití známky. Ve spojení s paletami se okamžitě vybaví logistikům zejména dvě známky: EUR a EPAL.

Existují dvě mezinárodní známky EUR firmy Rail Cargo Austria pro území evropské unie (EU) - úřad EU-OHIM a dále u mezinárodního úřadu WIPO pro jednotlivé evropské státy; stejně tak existují dvě mezinárodní známky EPAL subjektu  European Pallet Association e.V. SRN pro území evropské unie (EU) - úřad EU-OHIM a dále u mezinárodního úřadu WIPO pro jednotlivé evropské státy:

 -  výrobky a palety z kovů (třída 6)

 - palety, přepravky dřevěné a plastové (třída 20).

Známkou EUR nebo známkou EPAL mohou označit palety, které majitelé těchto známek vyrábějí a dále pouze ten, kdo má od majitele známky souhlas, licenci na užití této jejich známky.

Katalog dodavatelů CZ+SK

Pro snadnější orientaci a rozhodování, jak při nákupu zejména nových či opravených palet postupovat, jsou ve volně přístupném on-line Katalogu dodavatelů CZ+SK nově vloženi licencovaní výrobci a opravci palet EUR a EPAL v České republice a na Slovensku. Přičemž výrobci a opravci palet EUR jsou dále kategorizováni dle subjektu udělujícího jim licenci (ČD, potažmo ZZV nebo ZSSK Cargo).

katalog-palety

 

Prohlášení, certifikát, informace na dodacím listě

 Předpisy neukládají výrobcům či opravcům plate vystavovat dokumenty jako prohlášení nebo certifikát k dodávaným paletám, nicméně odběratel jistě nepochybí, když bude vyžadovat, aby na dodavatel palet v dodacím listě nebo na faktuře stvrdil, pod jakým číslem jsou tyto licencované palety vyráběny a na požádání předložil platnou licenci (nebo kontrola přes web).