Společnost Cardbox Packaging sídlící v českých Zádveřicích získala osvědčení mezinárodní auditorské
společnosti EcoVadis v oblasti společenské odpovědnosti firem. Oproti předchozímu roku se zlepšila
o 6 % a obhájila tak stříbrnou medaili.


Společnost EcoVadis hodnotí přístup společnosti k udržitelnému rozvoji na základě
21 kritérií týkajících se ochrany životního prostředí, pracovních podmínek a lidských práv, etiky
a udržitelného rozvoje. Společnost dosáhla mezi všemi hodnocenými společnostmi
92. percentilu. Metodologie společnosti EcoVadis vychází z mezinárodních norem v oblasti
společenské odpovědnosti firem, jako je globální iniciativa pro podávání zpráv GRI, iniciativa OSN
Global Compact a ISO 26000.

Stále kupředu!

Výsledná analýza shrnuje silné a slabé stránky společnosti, co se týče zásad, činností
a výsledků, a poskytuje také doporučení na vylepšení činností a postupů, které společenskou
odpovědnost dále posílí. Cílem společnosti je posunout se v této oblasti o krok dále i v příštím roce.
Společnost Cardbox Packaging je dlouholetým odborníkem v tiskařském a obalovém průmyslu, který
spolupracuje s těmi nejspolehlivějšími dodavateli. Prioritou číslo jedna je vyrábět pro zákazníky
ideální balení. Kromě toho ve společnosti neustále pracují na dalších inovacích.