Mezi hlavní ceny Obalu roku patří Cena Udržitelnosti. Tato cena je velmi specifická svým dalším dopadem, protože nezahrnuje pouze inovativní prvky či designové kreace, ale je u ní posuzován především přínos z hlediska environmentálních dopadů. Letos si tuto cenu odnesl Smurfit Kappa.  

 

U vítězného osmibokého obalu na sladké potěšení Medovník je zajímavé, že na první pohled vypadá obal naprosto stejně jako jeho předchůdce. A také tomu tak je, jen… Konstrukce je jiná a z hlediska udržitelnosti přináší obrovské úspory, nejenom materiálního rázu, ale i dalších, od konstrukce odvislých, pochodů. Původní podlouhlý „hadovitý“ charakter konstrukce se složitě skládal a hlavně byl nákladově i funkčně neefektivní.

Nově koncový zákazník stále dostává svůj oblíbený medový dort ve 4 příchutích v krásném ofsetově potištěném obalu, na první pohled nerozeznatelný od toho původního, a přesto s pozitivním dopadem na spotřebu materiálu a balicí proces. Signifikantní bylo i snížení uhlíkové stopy, kdy snížení emisí CO2 o 56 % přineslo jejich faktickou redukci o 29 tun. Za autora konstrukce Lukáše Čecha odpovídá Jan Kaprhál, Marketing & Innovation Manager, Smurfit Kappa.

 

Co bylo impulzem pro změnu obalu?

JK: Byly to dvě věci. Jednak fakt, že jejich původní obal nebyl konstručně úplně ideální. Ale důležité bylo i to, že si toho nedostatku všiml obchodník Lukáš Cahel při návštěvě zákazníka a získal pro nás šanci obal vylepšit.

Jak dlouho vývoj trval?

JK: Vlastně jen necelý den. A ještě větší „pikoška“ na tom je, že ho Lukáš vyvíjel na homeoffice😊 Byl doma po operaci nohy, nemohl jezdit do práce, ale pracoval. Takže kluky z designu vždy poprosil, aby mu vyřízli návrh na plotru a přes kameru telefonu nebo Teamsů koumal, jak to vylepšit.

 

A nejtěžší část?

JK: Hlavně aby se na arch vešla i ta mřížka oddělující různé příchutě medovníku. Nakonec musel Lukáš trochu upravit její tvar, což nijak nevadilo její funkci, ale výrazně to pomohlo ji na arch vměstnat.

A protože to je první Lukášův Obal roku, který můžeme vidět na regálu, chceme mu popřát

že, až si koupí medovník a k němu si připraví kávu, bude ho hřát pocit, že ten obal vymyslel 😊

 

Co si na oceněném obalu ceníte nejvíce?

JK: Velmi důležitá je proaktivita týmu designer&obchodník, protože bez všímavosti obchodníka bychom nemuseli mít možnost inovovat. Zásadní je i otevřenost zákazníka, který dovolil změnu. Designer pak měl tu příležitost zohlednit potřeby jak zákazníka, tak koncového uživatele obalu, zamyslet se nad celým dodavatelským řetězcem a přinést změnu. Krásnou změnu😊

 

Zkuste 3 - 5 slovy nadefinovat základní body, které charakterizují vaší společnost

JK: Tvořit, chránit, pečovat

 

Jaký je váš názor na udržitelnost? Byla kritéria udržitelnosti nějak využita i při tvorbě vítězného obalu?

JK: Udržitelnost je v naší DNA, udržitelnost je i v našich procesech tvorby obalu, protože už designer tvoří s tím, že chce snižovat množství obalového dopadu. A ruku v ruce s tim přicházejí úspory v různých oblastech, ze kterých benefituje jak příroda, společnost, koncový uživatel, ale především náš zákazník.

To, že jsme v roce 2018 nastartovali iniciativu Better Planet Packaging, bylo jen formální pojmenování toho, jak se už dlouhé roky chováme.

 

Co pro vás znamená ocenění Obal roku?

JK: Obal roku je pro nás velmi uznávané ocenění a hrdě se ke každému vítěznému obalu hlásíme. A to i komunikací v médiích, na sociálních sítích či adresně k zákazníkům. Oceněný obal je totiž ukázka toho, jakou hodnotu svým zákazníkům dokážeme přinést tím, že známe jejich celý dodavatelský řetězec a umíme v každé jeho části něco zlepšit.

 

 Uvažujete o účasti v dalším OR? Proč ano, proč ne?  Uvítali byste v rámci soutěže i některé změny – jaké

JK: Do každého ročníku jdeme s tím, že chceme vyhrát. Ukázat tak nejen svou kreativitu a invenci, ale i empatii, protože si dokážeme takříkajíc stoupnout do bot našeho zákazníka nebo jeho spotřebitele a vidět obal a jeho funkce jejich očima.

SYBA, Iva Werbynská i předsedkyně poroty Jana Žižková jsou profesionálové, kteří soutěž pozvedávají a inovují každým ročníkem, takže není nic, co by nám tam chybělo.