Nový typ barev Toyo Printing Inks vyznačující se velmi nízkým zápachem a nízkou migrací barev jsou určeny pro archový ofset. Vyhovují i standardům GMP, protože jsou při recyklaci velmi dobře odstranitelné. Nově získaly i certifikaci INGEDE.

 

Nová řada pro archový ofset nabízena pod názvem LP-9000 TOYO LIFE PREMIUM FOOD LO/LM prošla všemi kritérii European Recovered Paper Council (ERPC) a získala mezinárodně platnou certifikaci INGEDE (International Association of the Deinking Industry).

Široká nabídka šetrných barev

Kromě toho, že jsou barvy LP-9000 při recyklaci velmi dobře odstranitelné, jsou vyrobeny v souladu se směrnicemi EuPIA (European Printing Ink Association) a se standardy GMP (Good Manufacturing Practices). V současnosti jsou dostupné v barvách CMYK, Pantone a 12 speciálních přímých barvách. Lze je použít při tisku na povrch papíru a lepenky u obalů který nepřichází do přímého styku s potravinami, při balení léčiv a dalších produktů.

Odstraňování barvy hraje při recyklaci velkou roli

„Odbarvování je klíčovým procesem v procesu recyklace papíru. Pokud barvu nelze oddělit od papíru ve fázi odstraňování tisku, je papírová drť považována za kontaminovanou a nevhodnou k opětovnému vstupu do recyklačního řetězce,“ vysvětluje Melis Türkyener Çelebi, vedoucí týmu výzkumu a vývoje ofsetových inkoustů ve společnosti Toyo Printing Inks. „Série inkoustů LP-9000 TOYO LIFE PREMIUM FOOD LO/LM prošla testem INGEDE Method 11 s maximálním skóre 100/100 pro odbarvitelnost. To znamená, že inkoust lze z papíru účinně odstranit, což umožňuje přeměnit papír zbavený tisku opět na surová vlákna. Tuto surovinu lze následně použít při výrobě dalšího grafického papíru.“

Barvy LP-9000 jsou na bázi obnovitelných surovin rostlinného původu. Neobsahují žádná vysoušedla ani neuvolňují žádný hexanal, což má za následek sníženou intenzitu zápachu.