Poslední šance se přihlásit. Legislativa v Česku, v Německu, na Slovensku a její aktuální stav. Co nás čeká a co nás nemine? Co se děje? Jaké problémy nás mohou potkat? Spousta otázek a správný čas spoustu odpovědí. 

 

Vzdělávací akce zaměřená na požadavky kladené obalovou environmentální legislativou. Seminář je zacílen ze­jména na aktuální situaci v Česku, v Německu a na Slovensku. Co se děje a kam směřujeme? 

 

Už 19.5. od 10:00 do 16:00. 

 

Program: 

10:00 - uvítání
10:10 - 10:30 - Výzvy, kterým čelíme - Iva Werbynská
10:30 - 12:00 - Ekomodulace a aktuální obalová legislativa - Jan Maršák
12:00 - 12:45 - Přestávka
12:45 - 14:15 - Aktuální situace v Německu - Gunda Rachut
14:15 - 14:30 - Přestávka
14:30 - 16:00 - Aktuální situace na Slovensku - Michal Sebíň
16:00 - 16:30 - Shrnutí 
16:30 - Předpokládané ukončení

 

Přihlásit se můžete na: https://obalovaakademie.cz/konference-seminare/1584