V rámci racionalizace balení spojené se zvýšením recyklace obalových materiálů a redukce množství, vydávají obchodní řetězce požadavky na obaly dodávaného zboží ve výše zmíněných intencích. Některým se to daří lépe, některým méně, což odráží znalost problému kompetentními pracovníky jednotlivých řetězců. K těm s lepší formulací problémů a požadavků a se širším rozhledem jistě patří Tesco. I když vydaná příručka je nyní směrována na dodavatele privátních značek, ukazuje obecně trend, kterým se vývoj obalů bude v nejbližší ubírat.

TESCO CE Packaging guide 2018

Tvůrci příručky TESCO CE Packaging guide vydané v listopadu 2018 vykročili v zásadě dobrým směrem, zabývají se otázkami balení v širším záběru, nejen výlučně z pohledu ochrany životního prostředí. Jistě v dalším vydání se vyvarují některých omylů a chyb zejména v terminologii, například rozdíl mezi pojmy „foil“ a „film“, či „direct contact with the food“.

Červená značí stop

Materiály označené jako „červené“ budou strpěny pouze do konce roku 2019. V tabulce s tímto červeným zákazem figurují následující materiály pro obaly:

  • polystyrén (PS)
  • polykarbonát (PC);
  • kyselina polymléčná (PLA);
  • polyvinylchlorid (PVC);
  • celofán;
  • akrylát;
  • oxo a bio degradovatelné plasty;
  • kompostovatelné plasty.