Společnost tisku, z.s. při ČS VTS Praha, ve spolupráci se Svazem polygrafických podnikatelů zvou na mezinárodní konferenci „Co nového (nejen) v ofsetu“. Touto akcí obnovují oba subjekty tradici PrintFóra s novým obsahem. Konference se bude konat již tuto středu 17. 5.  v příjemném prostředí Hotelu Floret v Průhonicích.

Jak již název napovídá, tématicky bude mít konference širší obsah než jenom ofsetovou technologii. Konference je mezinárodní akcí, takže nebudou chybět ani zahraniční odborníci na problematiku tisku.

Přehledné členění do bloků

Presentované příspěvky jsou přehledně členěny do tematických bloků (pre press, tisk, dokončovací zpracování, tak, že se dotknou všech aspektů celého procesu od přípravy dat, přes tisk, až po možnosti dalšího zpracování (např. knižní vazby atd.). Část problematiky se dotkne i nových trendů, který nastínil poslední ročník veletrhu Drupa.

Nechybí ani společenské setkání

Po skončení konference je pro účastníky připraven i doplňující program v podobě prohlídky zámku a průhonického parku. Následuje společenský večer s rautem.

Program konference, včetně organizačních pokynů, přihlášky apod., naleznete zde.