Ve dnech 26. - 27. 04. 2017 se v hotelu Zámeček v Mikulově uskuteční jarní specializovaná mezinárodní konference flexotiskové odborné skupiny CFTA, Společnosti tisku, s aktuálním tématem Barevný svět flexotisku. Hlavním tématem konference budou tentokrát tiskové barvy. Chybět však nebude ani další související tématika.

Flexotisk  nachází své uplatnění především při potisku všech typů obalů, vlnité lepenky, odnosných tašek, odpadových pytlů, flexibilních plastových obalů, etiket atd. V současnosti se z flexotisku stala dominantní tisková technika pro potisk obalů. Za posledních několik let tato technika prodělala ohromný kvalitativně skokový vývoj, proto je ji ve světě obalů věnována tak velká pozornost.

CFTA a její činnost

Impulsy a podněty k založení příslušné odborné skupiny pro flexotisk v Československu se objevily v devadesátých letech minulého století. V současné době CFTA vedle organizování mezinárodních konferencí, odborných seminářů a poradenské činnosti úzce spolupracuje především s katedrou polygrafie Univerzity v Pardubicích, kam také umístila pro výuku zařízení na výrobu fotopolymerních štočků, které pro tento účel zakoupila ve spolupráci se sponzory z řad uživatelů flexotisku.

„Barevná“ konference

Na jarní konferenci nebudou chybět nejenom novinky ze světa nových barev či speciálních laků, ale i environmentální problematika, možnosti  in line spektrálního měření a další zajímavá témata, která budou presentovat přední odborníci z ČR i ze zahraničí.

Kompletní program, včetně přihlášky najdete zde.