V první  polovině května proběhla v německém Düsseldorfu letos asi obaláři nejvíce očekávaná akce na evropském kontinentu, Interpack 2017. Organizátoři, vystavovatelé ani návštěvníci, kteří se veletrhu zúčastnili, nebyli letos rozhodně zklamáni. Pořadatelé veletrhu dokonce, tento již 21. ročník, hodnotí jako nejvíce úspěšný v historii!

Veletrhy Interpack se nyní konají s tříletou periodicitou, první ročník se konal již před neuvěřitelnými 59 lety (1958). Nomenklatura veletrhu pokrývá celé široké spektrum okruhů výroby a dokončujícího zpracování obalů a obalových materiálů a všechny segmenty balení a distribuce. K přehlednosti veletrhu konaného v prostorách všech hal Messe Düsseldorf sloužilo již tradiční členění do tří skupin: stroje určené k procesům balení, materiály a obaly a konečně sekce potravinářů – výroba cukrovinek a pekárenských produktů.

Interpack 2017 řečí čísel

Celkově se veletrhu zúčastnili odborníci ze 168 zemí světa. Obsazenost výstavních prostorů organizátoři hlásili již půl roku dopředu, čímž se bohatě splnily již předem ambice do veletrhu vkládané. Na výstavišti byl rekordní počet 2 865 vystavovatelů. Dalším rekordem je podíl zahraničních návštěvníků (75% z celkového počtu 170 500), kterých bylo výrazně více než domácích německých.

Zajímavé expozice i doprovodné programy

K nosným tématům letos na výstavišti patřila především témata udržitelnosti, inspekce kvality, automatizace v době Průmyslu 4. 0 a digitalizace procesů a technologií. Nechyběla však ani celá řada doprovodných programů. S úspěchem se setkal 3. ročník konference Save Food. V předvečer veletrhu došlo i ke slavnostnímu předávání cen World Star for Packaging (WPO), kde výrazně zabodovaly i české firmy.