Konferenci Obaly 2017 pořádala autorizovaná společnost EKO KOM již tradičně na Pankráci v prostorách OK System Praha. Speakeři konference zúčastněné seznámili s aktualitami v podobě nových právních předpisů a jejich aplikacemi ve světě obalů. Nechyběl blok novinek pro klienty AOS EKO- KOM v podobě panelové diskuze ani case study, tentokrát se zaměřením na nápojové kartony. 

V souvislosti s vývojem balíčku oběhového hospodářství (Circular economy package) konferenci zahájil Zbyněk Kozel (EKO KOM) Vedle novinek v zákoně o obalech se soustředil především na související aktuality z EU. Následující presentace Miroslava Jurkoviče (SLICPEN) shrnula dosavadní praktické zkušenosti se zaváděním nových právních předpisů v oblasti obalů a odpadů na Slovensku.

Novinky pro klienty AOS EKO KOM

Jarmila Šťastná (šéfredaktorka časopisu Odpady) moderovala panelovou diskusi na téma „Požadavky subjektů z oblasti hospodaření s komunálními odpady na AOS EKO KOM)“ Diskuze se vedle representantů z MŽP a EKO KOM zúčastnili zástupci Svazu měst a obcí ČR, Svozové společnosti, Svazku obcí a Zpracovatelů odpadu. Podle počtu dotazů z pléna bylo vidět, že téma patří k současným nosným záležitostem, které zajímají i velice rozdílné subjekty.

Case study zaměřená na nápojové kartony

Odpolední Case study byla zaměřena na „Nápojové kartony a jejich recyklaci“. O nových materiálových aspektech a především aktuálních trendech v konstrukcích obalů z nápojových kartonů promluvil Štěpán Ledvina z Tetra Pak. Martin Lochovský (EKO KOM) se soustředil na systémy třídění, sběru a úpravy kartonů v ČR. A nechyběl ani pohled našeho současného nejvýznamnějšího recyklátora. Jan Novák (JIP Větřní) poukázal i na mnohá úskalí, ke kterým při recyklaci může docházet.