Zprávy o tom, že hologramy lze „tisknout“ na potraviny, ukazují, jak inovace nadále posouvají hranice technologie, uvádí Mezinárodní asociace výrobců hologramů (IHMA) nedávno uveřejnila zpráv, jak lze dále posunout technologické inovace. Hologram je především bezpečnostní a dekorativní prvek, ale jako takový nemusí nutně být součástí jen cenin či obalů. Nejnovější možností je bezpečný přenos hologramu  přímo na potravinu.

 

Zatím proces jedlých hologramů, který byl demonstrován u čokoládových cukrovinek funguje pouze pro určité typy potravin, vývoj by však mohl otevřít řadu budoucích možností v oblasti kontroly a označování potravin obecně.

 

Jedlé hologramy jako podpora značky i bezpečnosti

Jedlé hologramy například mohou nabídnout  bezpečný, rychlý a nákladově efektivní způsob „tisku“ důležitých sdělení na potraviny - mohly by být použity k zajištění lepší bezpečnosti potravin, zlepšení označování potravin nebo k výraznějšímu označení složek potraviny, včetně obsahu cukru.

 

Nová technologie

Nová metoda je experimentálně založena na použití roztoku kukuřičného sirupu, vanilky a vody. Ten se následně suší a aplikuje na tenké folii. Poté je potažen jemnou vrstvou netoxického černého barviva. Následuje vytváření difrakční mřížky. K odleptání většiny barviva se používá technologie přímého laserového interferenčního vzorování. Výsledkem jsou vytvořené vyvýšené čáry (v nanoměřítku), které tvoří difrakční mřížku.

Po dopadu světelného paprsku, dojde k rozkladu světla a vytvoření vjemu jednotlivých duhových barev. Různé barvy se objevují v různých úhlech pohledu. Intenzitu a rozsah barev lze regulovat změnou rozestupu mezi řádky. Další možností je i změna obsahu cukru v kukuřičném sirupu.