Zajímavý press článek uveřejnila na svých stránkách na počátku léta, společnost ALPLA. Termíny „doma kompostovatelný“ a „průmyslově kompostovatelný“ znějí téměř stejně, ale ve skutečnosti se jedná o dva zásadně odlišné pojmy.  Na největší rozdíly se ALPLA blíže podívala na příkladu kávových kapslí.

 

Mnoho společností v současné době propaguje své produkty jako kompostovatelné, a tedy udržitelné. Na první pohled to spotřebitelům naznačuje, že tyto produkty se v přírodě snadno rozkládají. Ale není to tak jednoduché. Existují velké rozdíly, zejména pokud jde o přesné definice pojmů „doma kompostovatelný“ a „průmyslově kompostovatelný“. ALPLA se podívala, jaká kritéria je třeba splnit, aby bylo možno získat příslušné certifikace, i jaké jsou klíčové výhody domácího kompostovatelného produktu. Vše se týká nejenom biologického rozkladu suroviny a rozkladu konečného produktu, ale i teplot a trvání, při kterých se očekávají příslušné výsledky.

 

Překročení kritérií

Domácí kompostovatelné materiály se rozloží nejméně na 90 procent během 12 měsíců, pokud jsou vystaveny proměnlivým podmínkám, jako jsou ty, které se nacházejí na kompostech na vaší vlastní zahradě. To znamená, že překračují kritéria pro průmyslově kompostovatelné produkty, které lze rozložit pouze pomocí technologie a strojů v kontrolovaném prostředí.

Doma kompostovatelné kávové kapsle Blue Circle dalece přesahují průmyslově kompostovatelnou úroveň, pokud jde o požadavky týkající se rozkladu konečného produktu. Aby byl výrobek certifikován jako domácí kompostovatelný, může po šesti měsících zůstat na sítu 2x2 mm za proměnných podmínek maximálně 10 procent produktu. Průmyslově kompostovatelné produkty splňují kritéria v kratším čase, ale pouze za velmi specifických podmínek. Mimo tyto podmínky trvá rozklad podstatně déle.

 

Různě dlouhá doba

Doma kompostovatelnou kávovou kapsli můžete ihned vyhodit na vlastní kompost. Protože se organický odpad v přirozeném prostředí rozkládá při teplotě kolem 20 °C, lze půdu bohatou na živiny ihned poté znovu využít. Naproti tomu u průmyslově kompostovatelného materiálu trvá delší cesta od likvidace k opětovnému použití kompostu. Po převozu do zařízení na organický odpad je materiál připraven, rozdrcen a zpracován v řízeném kompostovacím procesu s pravidelným přemisťováním. Hotový kompost je možné prodat až po konečné následné úpravě a kontrole kvality.