Společnost průmyslu, papíru a celulozy, odborná skupina Papír – Lepenka – Obaly pořádá 22. – 23. 3. 2017 odbornou konferenci Polygrafie a Packaging. Akce, která reaguje na potřeby a proměny především v polygrafickém průmyslu, se bude konat v areálu Floretu, vzdělávacím a informačním centru v Průhonicích.

Konference je určena pro zpracovatele papíru a lepenek, majitele a pracovníky tiskáren, technické pracovníky, pracovníky oddělení návrhů a vývoje, technology, vedoucí výroby, tiskaře i prodejce.

Trendy v technologiích

Na konferenci nebudou chybět zajímavé přednášky, soustřeďující se především na trendy v oblasti výroby obalů a tisku. Účastníci se seznámí s novinkami v oblasti výseku, zpracovatelských strojů či novinkami v konstrukci a vývoji produkčních plotrů. Chybět nebude ani žhavé téma o digitálním tisku a jeho propojení s výrobou obalů.

SW určené pro výrobce obalů

Několik přednášek se dotkne i oblasti přípravy výroby a SW problematiky, ať se to již týká jejich využití v oblasti konstrukce, pre pressu či post produkce, nebude však chybět ani problematika ERP SW.

Program a organizaci a přihlášku na konference naleznete zde.