EPIC, organizace evropských obalových institutů, vyzývá ke společné akci v důsledku útoku Ruska na
Ukrajinu minulý týden.


EPIC (European Packaging Institutes Consortium) bylo založeno v roce 2002 a je organizací, kde se evropské obalové instituty scházejí jménem svých členů a obalové obchodní komunity jako celku, aby identifikovaly oblasti, kde by bylo možné nejlépe podpořit regionální nebo celoevropskou spolupráci v oblasti balení.

Členové EPIC se scházejí pravidelně, na základě otevřené a svobodné výměny poznatků a názorů a jsou otevření udržitelnému rozvoji a přátelství. 


EPIC vyzývá všechny podnikatelské subjekty v Evropě, aby bránily své sdílené hodnoty v oblasti obalové vědy, vzdělávání a výměny informací a spolupráce. Základem těchto hodnot je vzájemný respekt, otevřenost a přátelství.


● EPIC zásadně odmítá vojenské akce Ruska na Ukrajině
● EPIC podporuje ukrajinské občany a všechny, kteří jsou aktivní v oblasti balení
● EPIC podporuje občany Ruska a konkrétně všechny aktivní v balení, kteří vystupují proti armádě Ruska na Ukrajině
● EPIC podpoří ukrajinský obalový sektor na hlavních nadcházejících akcích, konferencích a veletrhů, kterých se jeho členové letos zúčastní
● EPIC vyzývá organizátory akcí, konferencí a výstav obalů v Evropě, aby podpořili obalový sektor na Ukrajině na svých letošních akcích
● EPIC vyzývá organizátory veletrhu obalů, aby se okamžitě zdrželi pořádání výstav v Rusku a Bělorusku
● EPIC vyzývá všechna tisková a propagační média v Evropě, aby otevřeně podpořili tuto výzvu k okamžité akci při naší obraně sdílené hodnoty v oblasti obalové vědy, vzdělávání, výměny informací a spolupráce

 

Pro více informací mne neváhejte kontaktovat na mé emailové adrese iva.werbynska@syba.cz