Evropská federace výrobců vlnitých lepenek, FEFCO oznámilo jmenování nové generální tajemnice Eleni Despotou, která od 1. 2. nahradila dosavadní generální tajemnici Angeliku Kristu, která tuto funkci zastávala od roku 2007 a letos odchází do důchodu.

 

 

Eleni Despotou před nástupem do FEFCO zastávala řadu pozic v různých průmyslových odvětvích, včetně se zaměřením na energie či obnovitelné zdroje apod. V průběhu své praxe získala rozsáhlé odborné znalosti i v oblastech změny klimatu, energetiky a cirkulární ekonomiky.

 

Odborná erudice nové generální tajemnice

V rámci svého profesního působení se účastnila práce v řadě profesních skupin na úrovni evropských institucí. Nová tajemnice je rovněž držitelem titulu BSc v oboru strojírenství, bakalářského a magisterského titulu v oboru politologie. V současnosti se zabývá prací na MSc v oblasti globální energetické a klimatické politiky.

 

Poděkování Angelice Christové

Rada FEFCO vítá Eleni jako důstojnou nástupkyni Angeliky Kristové. "Rada věří, že Eleni významně posílí pozici FEFCO na bruselské scéně a nadále bude zvyšovat i povědomí evropské asociace v rámci EU, protože průmysl výroby vlnité lepenky patří mezi klíčové výroby, “řekl Fady Gemayel, president FEFCO.

Zároveň Fady Gemayel jménem všech členů FEFCO poděkoval Angelice Christové

za vynikající úspěchy v rámci FEFCO a popřál jí zasloužený a klidný odchod do důchodu.