Společnost Renmatix se podílí na pozitivním zohlednění  investice 14M dolarů, kterou poskytl Bill Gates globální eko- energetice. Poskytnutá investice a její následné použití odpovídá poptávkám průmyslu po konkurenceschopné alternativě produktů vyrobených rafinací z ropy. V projektu bude plně využita patentovaná technologie Plantrose®, která umožňuje i biorafineriím generovat srovnatelné zisky.

Bill Gates zdůraznil, že k účinnému řešení změny klimatu, musíme vytvořit energetickou infrastrukturu, která nevypouští skleníkové plyny a je nákladově konkurenceschopná. Kritickým prvkem v tomto úsilí musí být dekarbonize průmyslového sektoru. Dále je potřeba vyrábět biopaliva, tak, aby byla konkurenceschopná, k čemuž je právě dobře využitelná technologie od společnosti Renmatix.

Renmatix a technologie Plantrose

Renmatix vyvinul špičkovou technologii, která je určena pro přeměnu biomasy na celulózové cukry, tedy klíčové suroviny využitelné na výrobu různých ropných alternativ používaných na globálních trzích obchodu s biopalivy.

Zodpovědnost za životní prostředí

Realizovaná investice bude dalším důkazem pokračujícího zájmu o environmentální problémy. Patentovaná technologie Plantrose využívá hydrolýzách pochodů, které vedle urychlení procesu, nabízejí jako další benefit i cenovou výhodnost celého transformačního procesu.