Není snadné udržet se na vrcholu v oblasti rychloobrátkového zboží, říká generální ředitel NVC (Netherlands Packaging Centre). Jednou z možností je využívání nových obalových materiálů a obalových poznatků. Neustrnout a udržovat sebe i spolupracovníky informované ohledně trendů, opakovaně se ujišťovat, že nabízený produkt/obal vyniká mezi obdobnými produkty v daném segmetnu.

Michael je člen představenstva Světové obalové organizace WPO, tajemník European Packaging Institutes Consortium a předseda Nizozemského obalového výboru pro normalizaci. Svůj pohled na pohled na vzdělání, jako klíčový faktor v měnící se ekonomice představí na obalové konferenci PackSummit 2016 v Břevnovském klášteře.