V letošním roce dostala společnost Greiner Packaging nejenom švýcarskou cenu Swiss Packaging Award, ale i ocenění WorldStar for Packaging (WPO). Obě ocenění byla uznáním za unikátní typ nové bariérové technologie, která u balení do kelímku nejenom zlepšuje hygienu balení, ale do určité míry i prodlužuje trvanlivost.

Společnost Greiner Packaging patří k leaderům nejenom v oblasti výroby obalů, ale i ucelených koncepčních řešení. Jednou z nich je i průlomová nová technologie inertní bariéry (ibt).

Princip ibt

SiOx povlak, který se v této technologii využívá, minimalizuje případné nebezpečí migraci mezi výplní a obalem, současně navíc chrání náplň před vnějšími vlivy. Kelímky jsou vloženy do komory, která je potom umístěna do vakua. Následně jsou do této komory přivedeny kyslík a plyn obsahující křemík a dochází k vytvoření plazmy. Tímto procesem se uvnitř kelímku vytváří tenký povlak z oxidu křemíku.

Výhody bariérové vrstvy
Vrstva výrazně snižuje propustnost pro kyslík a vlhkost. Vzhledem k tomu, že bariérová vrstva nereaguje na jakékoliv vnější vlivy, výsledek přináší i výrazně lepší ochranu aroma. Vrstva bariéry je flexibilní a může projít sterilizací a pasterizací. To nemá žádný vliv na průhlednost nebo hmotnost kelímku, což je důležitý faktor, pokud jde o logistiku a emise CO2. Ochranná vrstva tohoto druhu obalu potravin nemá vůbec žádný vliv na likvidaci nebo recyklaci.  Dalším benefitem je i použitelnost technologie i na vysoce transparentní materiály, protože nedochází k žádnému ovlivnění transparentnosti.