Práce v cloudu se již stala pro mnoho firem naprostým standardem, bez nějž by byla každodenní rutina výrazně složitější. Ovšem není cloud jako cloud, globální i lokální poskytovatelé se liší nejen nabídkou svých služeb, lokalizací serverů a cenou, ale také servisem, který poskytují. Platí totiž pravidlo, že čím dále od České republiky se data centrum i servis nachází, tím komplikovanější je pak pomoc v případě nenadálého incidentu.

 

Globální hráči, jako je například Google, mají na jednu stranu k dispozici poměrně pestrou paletu služeb i zajímavou cenovou politiku, avšak jedním z jejich velkých kamenů úrazu je právě zákaznická a technická podpora. Vzhledem k tomu, že tito poskytovatelé mají své helpdesky často lokalizované v Asii, je komunikace s nimi složitá zejména kvůli jazykové bariéře. Dokonce i člověk, který má angličtinu na velmi vysoké úrovni, může mít potíže při snaze vysvětlit operátorovi, co konkrétně přestalo fungovat. Důvodem je skutečnost, že technická angličtina je velmi specifická. A pokud se stane, že ani operátor na druhé straně neumí anglicky natolik dobře, aby porozuměl tomu, co se stalo, může se firma dostat do velkých problémů. Do řešení nenadálých incidentů tak vstupují i faktory stresu a odlišných časových pásem, které komunikaci činí ještě obtížnější. „Navíc událost se v drtivé většině nevyřeší jedním telefonátem, ale požadavek se komunikuje postupně třeba s deseti, někdy i dvaceti lidmi, kteří nemívají k dispozici všechny informace z předchozích hovorů,“ vysvětluje Michal Václavek, specialista na cloudové služby ze společnosti Algotech a dodává, že český zákazník je pro takové poskytovatele okrajový. Často se tak stává, že se svým požadavkem musí čekat i několik dnů, než se na něj dostane řada.

Technická podpora v češtině i soulad s GDPR

Lokální poskytovatelé cloudových služeb mívají většinou své zázemí, tedy samotná datacentra, z nichž cloud vlastně „běží“ či projektovou a technickou podporu, v České republice. „Právě toto lokální umístění technické podpory, která mluví česky, může firmám ušetřit mnoho starostí. Stává se totiž takovou první linií při řešení vzniklého incidentu a má ve svém call centru k dispozici celou škálu specialistů, kteří jsou schopni problém vyřešit,“ pokračuje Michal Václavek s tím, že pokud je problém složitější, přichází na řadu tým zkušených techniků, který může v závislosti na závažnost incidentu okamžitě zasáhnout přímo ve firmě. 

Cloudové služby světových hráčů běží z datových center, která jsou umístěná v mnoha různých zemích. Pro menší české firmy to sice znamená o něco nižší provozní náklady než v případě lokálního poskytovatele, ale zároveň se s touto variantou pojí i poměrně velká rizika. Jedním z nich je fakt, že zákazník nemá dostatečný přehled o tom, kde přesně se jeho data nacházejí a stává se, že ve smluvních podmínkách chybí garance zálohování dat i odpovědnost za vzniklé škody.

Na rozdíl od nich mají lokální poskytovatelé svá datacentra ve většině případů umístěná v Česku, nebo případně v EU, čímž odpadá značné množství komplikací. „Algotech má veškerá klientská data uložena v datovém centru nedaleko Prahy, takže dokáže garantovat, že se s nimi nakládá plně v rámci znění GDPR. Klient tak třeba při auditu může jednoduše prokázat, kde se jeho data i metadata (tedy data, která poskytují informaci o jiných datech) nacházejí,“ doplňuje Michal Václavek. U globálních poskytovatelů toto prokazování není až tak jednoduché právě proto, že servery pro data musejí sice být pro evropský trh lokalizované v EU, ale metadata mohou cestovat po celém světě. Navíc globální poskytovatel nikdy nedokáže říci, na jakém ze serverů v EU se zrovna zákazníkova data nacházejí, neboť je přesouvá dle potřeby. Český cloud tedy umožňuje mít data pod kontrolou v tom smyslu, že zákazník přesně ví, kde jsou a co se s nimi děje.