KBA je znám především jako výrobce kvalitních ofsetových strojů. Vzhledem k řadě inovací, včetně digitalizace některých řešení, vzbudila společnost velký zájem odborné veřejnosti i na poslední Drupě v Düsseldorfu.  Kvalitní a bezproblémový tisk je však i o systému řízení, servisu a různých aplikačních řešení. Právě v oblasti automatizačních aplikací se společnost koncem roku stala jedním z držitelů ocenění.

Soutěž vyhlásil již po páté B2B časopis Elektrotechnik a vyhlášení všech vítězů  proběhlo na slavnostní recepci konané při příležitosti veletrhu SPS IPC Drives 2016.

Kritéria hodnocení

V první fázi hodnocení odborná porota posuzovala různá aplikační řešení, originalitu, automatizaci, možnosti použitelnosti atd.  Následně aplikace, které se dostaly do užšího výběru, byly nabídnuty čtenářům časopisu k dalšímu hlasování.

Komunikace i přes QR kódy

Po přihlášení se otevře informační panel s podrobnostmi o zahájení a průběhu výroby, aktuálním tisku a veškeré podrobnosti o úloze, která se v současné době bude tisknout. Aplikace také obsahuje informace o řízení údržby a funkci údaje o spotřebním materiálu (papír, barvy atd.). Tyto údaje lze sledovat i pomocí QR kódů. Následně jsou údaje zasílány do systému, tak, aby se s nimi dalo dále pracovat. Celý velice
sofistikovaně propracovaný systém zároveň snižuje případnou chybovost při výrobě.