V těchto dnech se ke mně dostalo hned několik prohlášení i výzev týkajících se hospodaření i vývoje nových plastů. Pravdou je, že žádný materiál není pro diskuse tolik kontroverzní jako jsou právě plasty. Na jednu stranu nelze upřít, že žijeme v „plastové“ době, na stranu druhou si však všichni uživatelé plastů stále více uvědomují, že je potřeba globálně řešit jejich dopad na životní prostředí.

V druhé polovině ledna světový nápojový gigant Coca Cola se připojil k dalším leaderům na trhu, kteří berou na sebe zodpovědnost za vznik plastového odpadu, který se produkuje i díky jejich výrobě. Společnost oznámila, že do roku 2030 má záměr vyřešit 100% recyklaci svých plastových láhví, tedy za každou vyrobenou a do oběhu vypuštěnou láhev, chce zároveň jednu zrecyklovat.

Společnost v současnosti vyrábí 500 značek perlivých nápojů, džusů a vody a každý rok prodá více než 110 miliard jednorázových plastových lahví. Navíc tento počet každoročně vzrůstá, tak, jak vzrůstá i obliba jednoho z nejznámějších a nejcennějších brandů.

Svět bez odpadů

Nová vize Svět bez odpadů zahrnuje systém osvět i vzdělávání pro spotřebitele. Společnost chce podporovat sběr obalů, včetně láhví a plechovek od jiných firem. Coca Cola se soustředí i na inovace ve výrobě, ať již zvyšováním používání recyklátu, tak i využívání řady bio materiálů či snižování spotřeby materiálu na láhev.  Do roku 2030 chce Coca-Cola vyrábět láhve až s 50% podílem recyklátu. Dalším cílem je stanovit nový globální standard pro balení nápojů.Cíle má tedy společnost vysoké, ale nejsou nesplnitelné, vždyť již dnes společnost vyrábí většinu obalů, které jsou dobře recyklovatelné.

Zodpovědnost a udržitelnost

Iniciativa Svět bez odpadu je dalším krokem v pokračujícím úsilí společnosti o celkovou udržitelnost, jejíž součástí byly i úspory vody při výrobě. Tento stanovený cíl byl dokonce společností dosažen již 5 let před termínem.  Společnost si je vědoma, že ambiciozního projektu může dosáhnout jen ve spolupráci se spotřebiteli. Proto chce i více spolupracovat se svými klíčovými zákazníky, a společně hledat další cesty motivace pro recyklaci.