Jedna z nejvýznamnějších podzimních akcí, veletrh Fachpack se blíží a pomalu i odtajňuje novinky, které budou koncem září na norimberském  výstavišti presentovány.  Především v rámci středně velkých firem se začíná stále častěji hovořit o potřebnosti kolaborativní spolupráce mezi lidmi a roboty. Koboty (kolaborativní roboty)  rozhodně na Fachpacku chybět nebudou!

Fachpack patří k největším veletrhům ve Střední Evropě a je zaměřen nejenom na obaly jako takové, ale i technologie, tisk, materiály, ekologii, logistiku a manipulaci. Letošní veletrh se bude konat 25. – 27. září a již dnes je podle počtu vystavovatelů jasné, že tento ročník bude patřit mezi nejúspěšnější ve své historii.

Člověk a robot mohou spolupracovat

Důvodem pro budování robotizovaných pracovišť bývají požadavky na rychlost, bezchybnost a předvídatelnost výrobního procesu. Je potřeba však rozlišit plně automatizované pracoviště s roboty a pracoviště, které se bez lidské činnosti sice neobejde, ale robot výrazně zvyšuje pozitivní parametry, včetně efektivity a produktivity.

Koboty nám nahradí třetí ruku!

Kolaborativní roboty nejsou určeny k nahrazení lidí, ale naopak k vylepšení produkce ve spolupráci s lidským faktorem. Spolupracující roboty, také známé jako koboty, se v obalovém průmyslu v současné době nepoužívají k činnostem jako je hmotnostně těžká manipulace, ale naopak usnadňují manuální úkoly lidských zaměstnanců a snižují počet činností, které mají být provedeny ručně. To má pozitivní dopad na efektivitu výroby a zdraví zaměstnanců.

Jak takový kobot pracuje, můžete shlédnout zde.