Společnost Toyochem Co., Ltd., člen japonské Toyo Ink Group, vyvinula novou řadu biologicky odbouratelných lepidel citlivých na tlak (PSA). Nově vyvinutý produkt je prodáván pod názvem řady polyurethanových PSA Cyabine ™ a je vhodný pro materiály pro obaly, stavebnictví, zemědělství a další průmyslová odvětví, kde se dává přednost použití biologicky rozložitelných nebo využitelných materiálů.

 

V posledních letech roste zájem o snižování plastového odpadu, zejména s ohledem na vývoj biologicky rozložitelných materiálů, které snižují spotřebu ropy a její negativní dopad na životní prostředí. Zatímco základní papírové nebo filmové substráty používané v obalových produktech jsou biologicky odbouratelné, aditiva, jako jsou některá lepidla či další typy adheziv, často nejsou, což vede k problémům s jejich likvidací.

Biodegradace neovlivňuje vlastnosti

V reakci na problém likvidace konvenčních adheziv, vyvinuli japonští vědci v Toyochem nový biologicky odbouratelný PSA. Díky použití surovin na rostlinné bázi, dosahuje nové lepidlo Cyabine suchého obsahu biomasy až 45%. Zároveň to znamená, že dochází k výraznému snížení emise CO2 během celého životního cyklu, aniž by došlo ke snížení výkonu lepidla.

Po použití může být odpadní lepidlo rozloženo půdními mikroorganismy a časem přeměněno na látky, jako je oxid uhličitý, voda, dusík a plynný methan, což pomáhá omezit skládkování a dále uzavřít kruhovou smyčku životního cyklu bez výrazných dopadů na životní prostředí.

Kontrolované kompostování

Nový systém PSA navíc po 60 dnech prokazuje míru biodegradace 60% nebo vyšší. V kombinaci s jinými biologicky rozložitelnými materiály používanými v široké škále produktů pomáhá zlepšit celkovou biologickou rozložitelnost těchto produktů (viz obrázek).

Biologická odbouratelnost nových cyabinových PSA byla potvrzena za podmínek kontrolovaného kompostování, jak je předepsáno v JIS K 6953-1, což je ekvivalent mezinárodní normy ISO 14855-1. V současné době je k dispozici v Japonsku, připravuje se i na globální dodávky.