EngView Package Designer&Synergy je na našem trhu velmi dobře znám. Výhodou tohoto SW oproti některým dalším konkurentům je jeho cena a velmi snadné ovládání. SW si oblíbili u nás i na celém světě především středně velké firmy, a i proto dochází k jeho neustálému vývoji a zdokonalování. Nyní na trh vstupuje již verze 8.

V každém novém upgradu dochází k vylepšení či rozšíření předchozí verze. Sympatické je, že tvůrci SW reagují poměrně pružně na požadavky svých klientů a právě na základě  nich dochází ke změnám v nových verzích.

Trendy se stávají realitou

Současnými trendy jsou u konstrukčních SW především rozšiřování parametrických knihoven, vylepšování grafiky a 3D vizualizace a pochopitelně co největší propojení s digitální komunikací. To vše se promítlo i do nové verze EngView Package Designer 8. Knihovny EngVIew byly rozšířeny o celkem 374 nových design§ — 315 z oblasti obalů a 59 z oblasti displejů a nábytku. Nedávno vydané nové kódy FEFCO (především nová skupina 8) jsou již v této verzi parametrické a dostupné z knihovny FEFCO.

Dosáhněte kvality billboardu

Často se stává, že velké marketingové kampaně vyžadují reklamu a video pro nově přicházející produkt ještě před vlastním prodejem, tedy i před výrobou obalu a dokonce ještě před vyrobením samotného produktu. Takže všechny billboardy, digitální a video reklamy musí být připraveny na základě 3D modelů a vizualizací. Verze 8 umožňuje exportovat 3D model v rozlišení billboardové kvality. Při exportu do souborových formátů Web3D, Collada, glTF/GLB, PDF, U3D lze nyní nastavit kvalitu kresby až na 16K. Aby se mohli konstrukce s grafikou dobře presentovat v téměř realistickém prostředí dalších SW, které slouží především k vytváření scén, současná verze EngVew má vytvořeno spojení mezi EngView a 3D renderovacím softwarem jako Blender či 3Ds Max. Nyní lze bez problému exportovat soubory GLB a GLTF.

Sdílejte 3D návrhy se zákazníky ve svém internetovém prohlížeči

EngView Package & Display Designer představuje sdílený prostor pro snadné sdílení návrhů obalů s kolegy a zákazníky ke schválení. Pouhým kliknutím může designér nahrát 3D projekt do cloudu a sdílet webový odkaz se zákazníkem prostřednictvím automaticky generovaného e-mailu. Dalšími vychytávkami je důraz na realizaci zušlechťování či nová funkce 3D modulu, která má za cíl zaměřit pozornost zákazníka na konkrétní konstrukční prvky. A tím výčet novinek pochopitelně nekončí, jak moc je vše povedené, samozřejmě jako vždy ověří až zákazníci v praxi.