Před 25 lety byla na zelené louce ve Všetatech založena česká pobočka mezinárodní skupiny THIMM. Během tohoto čtvrtstoletí se z firmy THIMM Obaly, k.s. stal jeden z nejmodernějších závodů na výrobu a zpracování vlnité lepenky v České republice. Do dalších let společnost vstupuje pod novou značkou THIMM pack´n´display, která zastřešuje ucelenou nabídku obalů, rozšířenou o POP & POS řešení z vlnité lepenky. 

 

Nejen díky investicím do automatizace a robotizace, ale i díky skvělým zaměstnancům, zapáleným pro věc a s chutí   řešit problémy zákazníků, se závod THIMM ve Všetatech dostal během uplynulých 25 let na špici svého oboru. Spektrum výrobků a služeb se postupem času rozšiřovalo a měnilo podle požadavků trhu. K hnědým krabicím přibyly SRP obaly, závod byl certifikován dle BRC, pro výrobu vlnité lepenky pro přímý styk s potravinami a v neposlední řadě se ve všetatském závodě stále více využívá digitální tisk, který pro výrobu obalů a POP/POS řešení otevírá zcela nové dimenze.

 

Naši zákazníci si zaslouží to nejlepší možné řešení,“ vysvětluje Martin Hejl, jednatel závodu THIMM ve Všetatech. „Pod novou značkou THIMM pack´n´display sjednocujeme jak standardizované procesy výroby obalů, tak individualizované koncepty pro POP/POS prezentace.“ Zádkladem pro optimální řešení problémů zákazníků tvoří volnost výběru při nákupu surovin. Mathias Schliep, předseda představenstva skupiny THIMM dodává: „Vzhledem k tomu, že na trhu vystupujeme jako nezávislý nákupčí surovin, máme svobodu volby, nakoupit přesně ty suroviny, které pro nejlepší možné řešení potřebujeme. Naše zákazníky tak nijak neomezujeme. S novým sloganem ,Free to be your 

best´ tak zdůrazníme náš příslib poskytovat zákazníkům to nejlepší možné řešení.“

THIMM pack´n´display díky digitální tiskové technologii nabízí výrobu obalů a POP/POS řešení už od jednoho kusu. Navíc individualizované, personalizované, s grafikou flexibilně přizpůsobenou aktuální situaci. To přináší výhody zejména marketérům jak velkých, tak i malých firem. „Naši zákazníci od nás mají všechno z jedné ruky, jak obaly, tak i POSka“ doplňuje Hejl.

 

O společnosti THIMM

THIMM pack´n´display je součásti mezinárodní skupiny THIMM. Skupina THIMM je vedoucím poskytovatelem obalových řešení a partnerem pro distribuci zboží. Portfolio firmy zahrnuje přepravní a prodejní obaly z vlnité lepenky, kvalitní prodejní stojany (displeje), obalové systémy z různých materiálových kombinací a tiskové produkty pro další průmyslové zpracování. Spektrum nabídky doplňuje široká paleta služeb týkajících se obalového segmentu v rámci celého dodavatelského řetězce. K okruhu jejich zákazníků patří známé koncerny vyrábějící značkové zboží napříč všemi obory. Rodinný podnik založený v roce 1949 zaměstnává více než 3 000 zaměstnanců v 19 závodech v Německu, Česku, Rumunsku, Polsku, Francii a Mexiku a dosahuje ročního obratu přes 601 milionů eur.

Více na www.thimm.cz