I když v objemu kralují ve světě lignocelulozových materiálů palety ze dřeva a jeho modifikací, existuje i celá řada dalších substrátů ze kterých lze palety vyrábět. K nejnovějším výrobním trendům patří palety z kokosového vláknba, které ostatně mohli návštěvníci na vlastní oči zhlédnout i letos v září na Fachpacku.

Palety z kokosového vlákna začala vyrábět společnost CocoPallet. Výrobní program by měl tvořit částečnou alternativu k dřevěným paletám, kterých se podle odhadů vyrobí z primárnho dřeva okolo 5 miliard každý rok, což znamená spotřebu cca 500 milionů stromů ročně.

Benefit je ekologický

Palety jsou 100% rozložitelné a navíc jsou vyráběny z odpadních surovin. Odhaduje se, že se každý rok sklidí okolo 70 miliard kokosových ořechů. Zhruba 15% odpadu se využívá v průmyslovém sektoru, převážně na výrobu štětců, kartáčů apod. Zbývá tedy odpad z cca 50 miliard ořechů, který je možné využít na další aplikace, např. i palety.

Stohovatelnost srovnatelná s Inka paletami

Výhodou lisovaných palet je oproti dřevěným úspora místa, podobně jako u lisovaných palet z jiných typů materiálů, toto platí beze zbytku i u CocoPallet. Výrobce garantuje úsporu až 70%. Většina CocoPallets snadno zvládne statické zatížení 3000kg a 1500kg dynamické zatížení.  Další výhodou je, že palety nepotřebují díky své patentované výrobě žádná další materiálová ošetření proti různým škůdcům. Místo syntetických, často i dražších pryskyřicí se u výroby používají přírodní pojiva. V současnosti se vyvíjí heavy-duty palety, které by měly zvládnout i větší zatížení.