Společnost Prodirect s. r. o., výrobce stejnojmenného informačního systému pro výrobce obalů, rozšířila IS o řízení oblasti výroby vlnité lepenky – „zvlňovák“. Nově je tedy kromě zpracování nakupovaných archů možno kompletně evidovat a řídit výrobu vlnité lepenky od úrovně kalkulací, nákupu vstupních materiálů, přes plánování a řízení výroby až po skladovou evidenci.

Pro společnosti, které vlnitou lepenku jak vyrábějí, tak i nakupují a dále zpracovávají je v systému obsažena funkcionalita pro porovnání výhodnosti použití vlastního, nebo nakupovaného materiálu, což má za výsledek maximální rentabilitu zakázek.

Pro Direct využívá řada výrobců obalů

Informační systém Prodirect je komplexní informační systém určený pro obor výroby a prodeje obalů, sáčků, tašek,… Pokrývá oblasti nákupu, kalkulací, prodeje, skladové evidence, plánování a řízení výroby, manažerská vyhodnocení. IS Prodirect využívají desítky výrobců obalů v ČR i na Slovensku.

Vyvíjeno s výrobci

Společnost Prodirect s.r.o. vyvíjí vlastní informační systém již více než 15 let, což je doba za kterou získala oborové know how a díky spolupráci s uživateli IS je systém neustále vyvíjen a zdokonalován o oborová specifika. V kalkulačním modulu jsou integrovány vzorce FEFCO konstrukcí, existují online vazby do objednávkových systémů dodavatelů materiálu (Prowell, Smurfitt Kappa, Aquila) a s mnoha dalšími výrobci (Thimm, Dunapack, Multicorr, Model,…) je komunikováno formou strukturovaných čárových kódů. Pro mobilní online čtečky čárových kódů má Prodirect vlastní aplikaci, stejně tak i pro online sběr výrobních dat. Pro vyhodnocení zakázek slouží nespočet manažerských výstupů, kde je možné vyhodnocovat veškeré obchodní i výrobní procesy a sledovat rentabilitu jednotlivých zakázek.