Novinky bude společnost Schreiner MEDIPHARM presentovat na Inno Pack v Barceloně již počátkem října. Mezi různými inovacemi určitě zaujme i farmaceutická lékovka  s bezpečnostním uzávěrem typu Flexi – Cap. Zvýšené bezpečnosti je u tohoto obalu dosaženo díky odtrhovacímu proužku, který není součástí víčka ale etikety.

Velký problém pro výrobce léčiv je padělání jejich produktů. K tomu může docházet různými způsoby, ať již celkovým napodobením léku, včetně obalu, nebo odčerpání léku z obalu a následně jeho naplnění méně či naprosto neúčinnou složkou. V tomto druhém případě jsou údajné originály později uvedeny na trh, aniž by byly odhaleny na první pohled jakékoliv známky poškození.

Ochranu proti padělání poskytují prvky na obalu

Účinnou ochranu proti padělání či zneužívaní léčiv poskytují bezpečnostní obaly či jejich části. Vedle materiálových a konstrukčních prvků se používají i další typy skrytých či zjevných ochranných prvků, jakými mohou být např. hologramy či různé typy barev či bezpečnostních pigmentů, které jsou viditelné jen při určitém pohledovém úhlu či pod pouze některou vlnovou délkou světla.

Inovativní Flexi–Cap

U tohoto typu zabezpečení vsadil výrobce na trhací proužek. Oproti běžným typům není však trhací proužek jen součástí víčka, ale etikety. Při otevření, dojde tedy k poničení štítku a tím je signalizováno i porušení originality balení.

Více informací nejenom o tomto typu obalu, ale i dalších zajímavostech lze najít na stránkách výrobce zde