Společnost Robatech není potřeba blíže představovat, jedná se o jednoho z hlavních hráčů, který vyvíjí a vyrábí moderní a účinné systémy pro aplikaci lepidel pro nejrůznější odvětví průmyslu. Společnost je zastoupena v 60 státech světa, včetně ČR. V současnosti společnost rozšířila svou nabídku o novou technologii v lepení, Concept Stream.

Společnost Robatech má hlavní sídlo ve švýcarském Muri. V rámci svého vývoje a výroby se soustředí na optimalizaci celého procesu lepení, včetně snižování environmentálních dopadů. Aplikační hlavy i dávkovací systémy se vyznačují extrémní přesností, vysokou rychlostí a velkou spolehlivostí.

Optimalizace ve spojení s energetickou úsporou

Inovativní proces nejenom zkracuje u lepení čas ohřevu a tavení lepidla, ale zvyšuje i bezpečnost celé technologie, čímž dochází k další optimalizaci procesu. Concept Stream je řešení pro aplikaci tuhých lepidel. Termoplastické lepidlo má formu granulátu. Systém vychází z předchozího konceptu Concept5, který je založen na energeticky úsporném a přitom bezpečném lepení (GreenLine technology).

Technická data

Výkon tavného zařízení je 8kg/hod. Díky rychlému ohřevu je již během 16 minut dosaženo teploty 160o C. Spojení izolace zásobníku, která eliminuje teplotní prostupy a výkonného dávkovacího zařízení dochází k celkové enregetické úspoře až 20 % ve srovnání s předchozími standardními typy.  Benefitem je i malá prostorová náročnost zařízení.