Od samotného počátku moderního pojetí trhu slouží obal jako nedílná součást firemní identity. Svým zpracováním, barevností, logem a textem ovlivňuje postavení výrobku mezi relevantní konkurencí, což předurčuje vývoj budoucího zájmu jeho hlavních spotřebitelů. Ačkoli hlavními funkcemi obalu stále zůstává ochrana výrobku, skladnost a pevnost při transportu a správné marketingové zacílení, v rámci narůstající konkurence, vyšších potřeb zákazníků, a především stále více se šířícímu ekologickému smýšlení v posledních letech šplhá po žebříčku priorit také faktor recyklace, ekologického dopadu a podmínek výroby.  

 

OBAL ROKU je významná obalová soutěž na našem trhu určená pro české i zahraniční firmy, které se podílejí na zajímavém obalovém řešení.  Cílem soutěže je vyzdvihnout a následně propagovat nejlepší myšlenky, inovace a technologie v oblasti balení, které se na  trhu objevují. Součastně je dána možnost veřejně ocenit práci obalových konstruktérů a designérů při slavnostním předání ocenění na galavečeru obalového kongresu OBALKO.

 

 Obaly mohou být přihlášeny jak jejich distributory, tak přímo výrobci obalů a obalových materiálů, ale i designovými agenturami či přímo designéry, případně firmami poskytujícími služby v oblasti balení.

Úspěch v soutěži OBAL ROKU dává možnost nominace a je bránou do světové soutěže WorldStar for Packaging.

 

OBAL ROKU = VĚC VEŘEJNÁ

Hodnocení a prezentace přihlášených obalů probíhají pod názvem: OBAL ROKU = VĚC VEŘEJNÁ.

Předmětem posouzení pro ddbornou porotu jsou mimo jiné:  

   ● inovace v dané kategorii

   ● originalita

   ● ochrana výrobku

   ● prezentace k prodeji a marketing

   ● convenience: např. snadnost otevírání, případně opětovného uzavírání

   ● prokazatelné úspory nákladů

   ● logistika prázdných i naplněných obalů

   ● legislativa

   ● dopad na životní prostředí

 

KATEGORIE

Obdobně jako v celosvětové soutěži WorldStar, která OBALU ROKU udělila certifikaci,  jsou přihlášená obalová řešení členěna dle oblasti použití do kategorií. Nově výherce v každé z kategorií!  

POTRAVINY, NÁPOJE, KOSMETIKA, FARMACEUTICKÉ PRODUKTY, ČISTÍCÍ A PRACÍ PROSTŘEDKY,  ELEKTRONIKA A SPOTŘEBIČE, AUTOMOTIVE (přepravní a průmyslové obaly), DÁRKOVÉ OBALY, ETIKETY, POP&POS displeje,
E-COMMERCE a OSTATNÍ. 

 

 NOVINKY a BENEFITY LETOŠNÍHO 25. ROČNÍKU
Možnost vlastní prezentace soutěžního obalu během vlastního hodnocení. 

25tý přihlášený obal je zdarma :).

Výsledky soutěže jsou publikovány v řadě tištěných a elektronických medií.

Marketingová podpora obalu, produktu, designérů i podílejících se společností.

Výherce v každé ze zastoupených kategoriíí.

 

Výherce soutěže OBAL ROKU mimo jiné získá:

   ● licenci k užití loga OBAL ROKU na vlastní propagační materiály, originální trofej a certifikát;
   ● mediální propagace přes mediální partnery v hodnotě přes 100 000 Kč;
   ● zviditelnění autorů konstrukce a designu;
   ● cena spotřebitele - speciální ocenění udílené spotřebiteli, data jsou získávána průzkumem
agenturou Kantar CZ;
   ● jedinečná možnost být nominován do světové obalové soutěže WorldStar Awards;
   ● prezentace vybraných finalistů soutěže na veletrhu REKLAMA POLYGRAF OBALY 2019;
   ● viditelnost na obalovém kongresu OBALKO.

 

Více informací, podmínky soutěže, harmonogram: www.obalroku.cz