Co očekáváte od exponátů přihlášených do letošního ročníku OBAL ROKU?

Očekávám od nich kvalitu a originalitu. Věřím, že všechny přihlášené obaly budou inovativní na více úrovních, například na úrovni konstrukce a potisku, atd.

Na jaké vlastnosti obalů se zaměříte v rámci svého působení v porotě?

Zaměřím se na možné inovace v oblasti funkčních vlastností obalových materiálů. Budu posuzovat vliv obalu na zdravotní nezávadnost potravin, mechanické vlastnosti obalů a bariérové vlastnosti. To znamená oblasti, kterým se věnuji dlouhodobě.

Jaké problémy řešíte v souvislosti balení potravin nejčastěji?

Nejčastěji řeším posuzování dvojí kvality používaných obalových materiálů, která výrobcům potravin velmi často vytváří problémy v souvislosti s častějším výskytem vad u jejich produktů (porušení integrity, vliv obalu na senzorické vlastnosti potraviny, ztráta mechanické pevnosti, atd.).