Obalová legislativa prochází boužlivými změnami nejenom u nás, ale po celé Evropě.  Otázkou je, kterými směrem tyto změny jdou. Jaké zákony jsou v daných zemích platné? Na co si dát pozor? 

 

Na francouzskou i italskou obalovou legislativu už chystáme na podzim školení. Jen čekáme na její aktualizace, kteér se zejména v případě Itálie výrazně zadrhly. Ale Itálie a Francie nejsou jedinými státy, kde se dějí změny. Jsou to například Litva, Španělsko, Portugalsko či Rakousko. 

 

Francie

 1. "Zákon proti plýtvání pro oběhové hospodářství" č. 200-2015
 2. Vyhláška č. 201-853, 26. června 2021, platnost od 1. ledna 2022 
 3. Požadavky na označování obalů B2C pomocí značení Triman a Infotri 
  Začátek platnosti: 8. září 2022
  Stávající zásoby lze prodávat do 15. června 2023

  Balení B2B: Schéma EPR bude schváleno do 1. ledna 2025
  -> Označení Triman 12 měsíců po zveřejnění pokynů
 4. Platba ekologického příspěvku za nakládání s odpady ekologické organizaci všemi příslušnými provozovateli za všechna odvětví, na která se vztahují režimy EPR.
  Princip EPR se postupně rozšiřuje na nové kategorie produktů.

 

Itálie

      1. Vyhláška 116/2020 ze 3. září 2020, platnosti od 26. září 2020
           Návrh pokynů pro označování obalů , podle čl. 219 odst. 5 vyhlášky č. 152/2006 (15. března 2022),                 umlčeno do 8. července 2022
      2. Povinné označování materiálu (B2B&B2C) alfanumerickým identifikačním kódem (97/129/EG)                včetně instrukce pro třídění (B2C)
          Termín realizace: 31. prosince 2022
          Označení na obalu lze částečně nebo úplně nahradit digitálním zdrojem (např. QR kód na web) (                      B2B&B2C) -  musí být k dispozici pro spotřebitele na POS/POP
      3. Plastová daň
má být zavedena v roce 2023 - poplatek pro provozovatele ve výši 0,45 EUR/kg

      4. Povinnost výrobce - „Princip sdílené odpovědnosti“ - Všichni provozovatelé v celém dodavatelském                řetězci musí zajistit vyhovující materiálové značení.

 

 

Na obě dvě obalové legislativy už chystáme na podzim školení.